Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

The Truman Show

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Ää­rimmäi­nen ih­mis­koe seu­raa yhtä miestä, jon­ka ympä­rillä ko­ko pik­ku­kau­pun­ki sa­laa pyö­rii.

Ää­rimmäi­nen ih­mis­koe seu­raa yhtä miestä (Jim Car­rey), jon­ka ympä­rillä ko­ko pik­ku­kau­pun­ki sa­laa pyö­rii. Mie­hen ympä­ril­le ra­ken­tu­va kul­tai­nen häk­ki pitää tuo­te­si­joit­te­lun vir­ran ta­sai­se­na ja ko­reog­ra­fioi­dun elämän saip­puan ta­sol­la. Sil­ti jo­kin on ai­na tun­tu­nut ole­van hie­man pie­lessä.
So­siaa­li­sen me­dian viat­to­muu­den ajal­le — tai oi­keas­taan ai­kaan en­nen sen var­si­nais­ta lä­pi­lyön­tiä — si­joit­tu­va fi­lo­so­fi­nen draa­ma vetää yk­silön seu­raa­mi­sen ö­ve­rik­si ko­ko maail­man seu­ra­tes­sa yh­den mie­hen elämää keh­dos­ta hau­taan, tai kun­nes ope­ret­ti sel­viää pääo­san­sa esittäjäl­le. Jim Car­rey te­kee ve­toa­van suo­ri­tuk­sen mie­henä, jon­ka naa­ma on yhtä ku­mi­nau­haa, mut­ta elämän jo­jo­tus al­kaa hä­nel­le riittää.
Na­pak­ka draa­ma ve­toaa fars­si­na, jos­sa sat­tu­muk­set ovat sank­ko­ja ja kään­teet tur­val­li­sen etäi­siä kun­nes mie­li joh­taa omiin ko­ke­muk­siin so­me-mai­nok­sis­ta, jot­ka ovat toi­si­naan osu­neet häm­mentävän hy­vin jo­hon­kin so­men ul­ko­puo­lel­la käy­tyyn kes­kus­te­luun. Tut­kiel­ma on yhä kou­kut­ta­va ja aja­tuk­sia herättävä. Jos se tehtäi­siin nyt uu­del­leen pitäi­si mik­ros­koop­pi ehkä kääntää oh­jail­ta­van yk­silön si­jaan yh­teisöön, jo­ta oh­ja­taan al­go­rit­mien kaut­ta jo­ko jouk­koä­lyttö­myy­den tai kei­noä­lyn mu­kaan. Tässä ker­to­mus päät­tyy osu­vas­ti seinään.

Kuva

Upea kuva on filmimäinen ja ilahduttavan jäsentynyt. Annin perusilme on vakaa kuin viilipytty ja parhaimmillaan anti on hätkähdyttävän terävää. Heikoimmillaankin anti on erinomaisen HD:n tasoa.

Ääni

Puhdas ääniraita liplattaa luontevasti eteenpäin ja konfliktin tullen löytää myös dramaattisen vaihteen, vaikka tämä onkin enemmän näytelmä kuin tieteiselokuva. Hyvä niin.

Ekstrat

Ekstraron. (IJ)
24/05/2024

Traileri

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1998Kesto: 103 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
4K HDR 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
VET: 100786EAN: 7333018029576

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy