Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Looming Tower - A Limited Series

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2018Kesto: 492 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
1080p 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112746605

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vii­meistä piir­toa myö­ten kou­kut­ta­vas­ti pu­not­tu agent­tijännä­ri seu­raa syys­kuun 11.

Vii­meistä piir­toa myö­ten kou­kut­ta­vas­ti pu­not­tu agent­tijännä­ri seu­raa syys­kuun 11. päivän ta­pah­tu­mia edeltä­nyttä shak­kiot­te­lua. FBI, CIA ja Al-Qai­da pe­laa­vat ku­kin omaa kis­sa ja hii­ri -leik­kiään, eikä ku­kaan kol­mi­kos­ta tun­nu pitävän toi­sis­taan.
Kylmäpäi­sen tiuk­ka ja in­hi­mil­li­sen us­kot­ta­va sar­ja ot­taa to­si­ta­pah­tu­mat poh­jak­seen, mut­ta jättää silk­ki­han­sik­kaat pu­vus­ta­mon pöydäl­le. CIA:n ja FBI:in vä­li­nen no­kit­te­lu, Clin­to­nin hal­lin­non py­ris­te­ly Mo­ni­ca Lewins­kyn skan­daa­lin kou­ris­sa ja G. W. Bus­hin hal­lin­non oma­laa­tui­suus saa­vat kaik­ki osan­sa is­kuis­ta. Tässä ter­ro­ri-is­ku­jen ruu­ti ja epäpä­te­viin hal­lin­ta­ko­neis­toi­hin is­kevä kom­men­taa­ri pu­re­vat mo­lem­mat ärhäkäs­ti. Ta­ri­nan kaut­ta avau­tu­va vyyh­ti tun­tuu se­kin lo­pul­ta pyö­ri­neen yhtä pal­jon pe­lon ja sa­tut­ta­mi­sen ha­lun kuin egon ja epäpä­te­vyy­den va­ras­sa.
Law­ren­ce Wrigh­tin sa­man­ni­mi­seen kir­jaan poh­jau­tu­va mi­ni­sar­ja la­kai­see vai­vat­ta kaik­ki ta­ka­vuo­sien CIA-jännä­rit lat­tian­ra­koon. Ker­ron­nan jal­ka vaih­te­lee toi­min­nas­ta ja draa­maan il­man, että jän­ni­tys tai ta­ri­nan imu siitä ker­taa­kaan kär­si­si. Ta­hir Ra­hi­min ja Jeff Da­niel­sin näyt­te­lemät FBI-mie­het nos­te­taan tässä kes­kiöön, mut­ta vaik­ka heitä ase­tel­laan ko­ko maail­man pe­las­ta­jien roo­liin eivät nämäkään hah­mot vir­kistäväs­ti jää si­loi­te­tuik­si.

Kuva, ääni & ekstrat

Virheetön kuva ja ääni olisivat kunniaksi täysiveriselle elokuvallekin. Tiukan tummasävyinen anti pitää mielenkiintoa yllä herpaantumatta. Kuva on terävä, tiukkasävyisen jäsentynyt ja moitteettoman vakaa. Ääniraita selviää taidolla niin suvannoista kuin toiminnastakin vaihtaen vaihdetta sulavasti, vaikka suvantoja ei tähän juuri tunnu edes mahtuvan. Ekstroissa kommenttiraitoja valikoituihin osiin ja neljä koostetta. Kahdella levyllä. (IJ)
26/11/2018

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy