Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Berlin

Julian Schnabel: 5 films/15 years 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

"T­hey are ta­king the child­ren away".

"T­hey are ta­king the child­ren away". Jos tai­de-e­lo­ku­va on tuol­lais­ta ja tai­de­mu­siik­ki täl­lais­ta, ter­ve tu­loa tai­de! Har­va ku­va­tai­tei­li­ja on me­nes­ty­nyt elo­ku­va­te­kijänä. Ju­lian Sch­na­bel nou­see 15 vuo­den ai­ka­na teh­dyillä fil­meillään jos ei uu­dek­si Jean Coc­teauk­si niin ai­na­kin har­vi­nais­laa­tui­sek­si mo­niot­te­li­jak­si.
On hy­vin poik­keuk­sel­lis­ta, että Suo­mes­sa jul­kais­taan näyttävä A4-ko­koi­nen lai­tos (e­lo­ku­vat ja tai­de­kir­ja), jo­ka sisältää yh­den au­teu­rin kes­kei­sen sa­no­man. Ko­koel­ma ni­mi on Ju­lian Sch­na­bel: 5 films/15 years.
Kan­sion en­simmäi­nen kou­ku­tus on tie­tys­ti Ber­lin. Lou Reed kuo­li vas­tikään, ja nuo­ri­so mat­kai­lee jo­pa tam­mi­kuus­sa Sak­san pää­kau­pun­kiin.
Reed oli siellä jo hit­ti­le­vynsä Trans­for­mer (1972) jäl­keen Da­vid Bowien ja Ig­gy Po­pin ta­paan. Tuot­ta­ja­vel­ho Bob Ez­rin tuot­ti eri­no­mai­sen Ber­lin-le­vyn, jo­ka jäi myyn­nil­li­sek­si flo­pik­si. Reed tie­si teh­neensä mes­ta­ri­teok­sen, mu­sii­kil­li­sen ku­vael­man ja pie­noi­soop­pe­ran, mi­ten päin vain. Pet­ty­nyt mes­ta­ri ei kos­kaan esittä­nyt Ber­lin-ma­te­riaa­lia kon­ser­teis­saan.
Myyt­ti oli val­mis. Oh­jaa­ja Sch­na­bel sai Ree­din esittämään le­vyn put­keen brook­ly­niläi­sellä per­for­man­ce­la­val­la ison bän­din kans­sa. Le­vyn ta­ri­na on hie­no, to­ki synkkä ja traa­gi­nen. Kon­ser­tis­sa tämä ma­te­riaa­li pää­see ehkä kaik­kein par­haim­min esil­le. Mu­ka­na on iso bän­di, ka­ma­ri­kuo­ro ja tor­vi­sek­tio. Ree­din pu­he­lau­lu törmäi­lee me­lo­dis­ten sä­kei­den kans­sa. Ki­ta­roi­den ih­meen jy­kevät voi­ma­soin­nut leik­kivät sa­maa kar­ke­loa herk­kien nyans­sien kans­sa.
Ja kuul­laan­pa vielä Sweet Ja­ne­kin. En to­sin ymmärrä mik­si. Pelkkä Ber­li­nin ma­te­riaa­li­kin oli­si riittä­nyt.
Ny­ky­kat­san­nos­sa voi vain ih­me­tellä, mik­si Ber­lin-al­bu­mi jäi vain ko­vim­pien Reed-dig­ga­rien hau­to­mak­si. Näin kä­vi meidän­kin ka­ve­ri­pii­rissä, vaik­ka Bowien, Ig­gy Po­pin ja Mott the Hoop­len sekä tie­tys­ti Vel­vet Un­derg­roun­din le­vyt soi­vat ah­ke­raan vielä pitkäl­le 1980-lu­vul­le. Mut­ta ei Ber­lin. Luu­len­pa, että yk­si pik­ku­hit­ti oli­si aut­ta­nut.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva lisää miellyttävää dokumentinomaisuutta ja kuvaprojektiot luovat keikkatunnelmaa. Kahdesta erinomaisesti musiikin toistavasta ääniraidasta DTS erottelee paremmin, eikä syynä ole hieman suurempi desibelitaso. (PS)
14/01/2014

Tekijät

Ohjaaja: Julian Schnabel
Pääosissa: Lou Reed Bob Ezrin
Kuvaus: Ellen Kuras
Musiikki: Lou Reed

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy