Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Karpo

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2020Kesto: 84 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 2.40
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 5709165286421

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mie­len­kiin­toi­nen do­ku­ment­ti Han­nu Kar­pos­ta ja siitä kuin­ka Rau­ta­tien­to­rin ko­vik­ses­ta tu­li luo­pio do­ku­men­ta­ris­ti ja ko­ko kan­san ää­ni.

Mie­len­kiin­toi­nen do­ku­ment­ti Han­nu Kar­pos­ta ja siitä kuin­ka Rau­ta­tien­to­rin ko­vik­ses­ta tu­li luo­pio do­ku­men­ta­ris­ti ja ko­ko kan­san ää­ni. Miestä it­seään, tämän kol­le­goi­ta ja poi­kaa Sam­poa kuul­laan avoi­me­na pit­kin mie­hen uraa poi­mit­tu­na. Lu­kuis­ten haas­tat­te­lui­den ja jut­tu­jen in­sert­tien kaut­ta vä­lit­tyy ku­va mie­hestä, jo­ka ha­ki sen­saa­tioi­ta, mut­ta sa­mal­la vä­lit­ti useim­mis­ta ai­heis­taan ja te­ki elämä­nu­ran vää­ryyk­sien — eri­tyi­ses­ti al­ko­ho­lis­min — vas­tai­ses­ta kamp­pai­lus­ta.
53 vuo­den tv-työn päätös on kuu­lem­ma tässä. Kar­pon poi­ka Sam­po vih­jaa do­ku­men­tis­sa, että net­ti ja so­me te­ki tämän oh­jel­mis­ta tar­peet­to­mia, mut­ta olis­ko mies voi­nut liit­tyä vi­hol­li­seen ja al­kaa tehdä oh­jel­mia net­tiin? Useam­pi ura­muu­tos­han mie­hellä jo oli vyön al­la, Yleltä print­tiin ja lo­pul­ta maik­ka­ril­le. Kar­pol­la on asiaa -oh­jel­ma lop­pui vuon­na 2007. You­Tu­be aloit­ti vuon­na 2005. Ehkäpä an­sain­ta­lo­giik­kaa ei sil­loin vielä ol­lut, ehkä kat­so­jat eivät oli­si löytä­neet uu­del­le ka­na­val­le, ja ehkä kil­pai­le­vaa­kin sisältöä oli­si ol­lut lii­kaa. Ehkä an­sain­ta­lo­giik­kaa ei ole vieläkään sillä tu­bet­ta­mi­nen näyttää yhä pe­rin pin­ta­puo­li­sel­ta Kar­pon­kin nä­kemään vai­vaan ver­rat­tu­na.
Yh­den uran ja ai­ka­kau­den muis­tel­ma­na do­ku­ment­ti on hy­vin kiin­nos­ta­va. Eri­tyi­ses­ti jos mie­hen kar­va­la­kin ja oh­jel­mat muis­taa hämäräs­ti lap­suu­des­taan.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva on aina vakaa ja sekä lähteen että formaatin puitteissa terävä. Runsas arkistoaineisto näyttää niin hyvältä kuin sopii odottaa ja kuulostaa oikeastaan vielä paremmalta. Tekstitetty suomeksi ja englanniksi. Ekstraton. (IJ)
03/03/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy