Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Double Jeopardy

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 1999Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.35
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Na­pak­ka jännä­ri nai­ses­ta, jo­ka tuo­mi­taan mie­hensä mur­has­ta epä­sel­vissä olo­suh­teis­sa.

Na­pak­ka jännä­ri nai­ses­ta (Ash­ley Judd), jo­ka tuo­mi­taan mie­hensä mur­has­ta epä­sel­vissä olo­suh­teis­sa. Van­ki­la­vuo­sien jäl­keen eh­do­na­lai­seen pääs­tyään hän läh­tee sel­vit­te­lemään mitä pa­pin aa­men­ten vä­lissä oi­keas­taan ta­pah­tui. Va­na­ve­dessä seu­raa myös elämän mur­jo­ma eh­do­na­lais­val­vo­ja (Tom­my Lee Jo­nes), jon­ka tehtävä on pa­laut­taa omil­le teil­leen läh­te­nyt val­vot­ta­van­sa kal­te­rei­den taak­se.
E­lo­ku­van ni­mi tu­lee oi­keu­so­pil­li­ses­ta pe­riaat­tees­ta, jon­ka mu­kaan sa­mas­ta ri­kok­ses­ta ei voi­da tuo­mi­ta kah­des­ti. Näin vää­rin­koh­del­lul­la vai­mol­la on ehkä jo­pa jon­kin­lai­nen valt­ti­kort­ti kä­sissään mikä­li ret­ku avio­mies löy­tyy hen­gissä. Ran­gais­tus kun on jo kär­sit­ty lie­nee vain oi­keus ja koh­tuus pistää myös ri­kos täytäntöön.
A­ja­tuk­sel­la kul­ke­va ja jän­ni­tystä pas­se­lis­ti kul­ti­voi­va elo­ku­va nou­see kirk­kaas­ti ta­va­no­mai­sen vi­deo­viih­dyk­keen ylä­puo­lel­le. Juo­ni on hyvä, ase­tel­ma suo­ras­taan oi­val­ta­va, ja ta­ri­nan kul­je­tus lä­peensä pal­kit­se­vaa. Ash­ley Judd on hyvä neu­vok­kaa­na saa­lis­ta­ja­na, jo­ka hais­taa ve­ren en­tistä sor­ta­jaan­sa jäl­jittäessään. Tom­my Lee Jo­nes saa puo­les­taan jäl­leen ker­ran jah­da­ta väi­tet­tyä ri­kol­lis­ta ta­ka-a­ja­ja­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä ikäisensä näköinen kuva ja mukiinmenevä ääniraita. (IJ)
09/10/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy