Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Blackfish

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 83 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582977585

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Islannin lipeiltä vuonna 1983 napattu Tilikum on ollut mukana useissa hyökkäyksissä, mukaan lukien kolmessa kuolemantapauksessa, mutta esiintyy yhä Orlandossa.
Islannin lipeiltä vuonna 1983 napattu Tilikum on ollut mukana useissa hyökkäyksissä, mukaan lukien kolmessa kuolemantapauksessa, mutta esiintyy yhä Orlandossa.

Elokuva

My­kistävä do­ku­ment­ti miek­ka­va­lai­den ru­jos­ta kä­sit­te­lystä kah­des­sa Poh­jois-A­me­rik­ka­lai­ses­sa hu­vi­puis­tos­sa, jois­sa ta­pah­tu­mat vaa­ti­vat lo­pul­ta myös ih­mi­suh­re­ja.

My­kistävä do­ku­ment­ti miek­ka­va­lai­den ru­jos­ta kä­sit­te­lystä kah­des­sa Poh­jois-A­me­rik­ka­lai­ses­sa hu­vi­puis­tos­sa, jois­sa ta­pah­tu­mat vaa­ti­vat lo­pul­ta myös ih­mi­suh­re­ja. Do­ku­ment­ti tun­tuu erään­lai­sel­ta kään­tei­seltä Tap­pa­ja­hail­ta, missä ih­mi­set saa­lis­ta­vat vil­lejä va­lai­ta kei­no­ja kaih­ta­mat­ta eikä näitä odot­ta­va elämä viih­de­tai­tei­li­ja­na tai it­se söpöt ve­sie­si­tyk­setkään kul­je eläin­ten eh­doil­la. Jos va­lai­den ka­las­tus nos­tat­taa tun­tei­ta tuo tämän kat­so­mi­nen pait­si pa­lan kurk­kuun myös in­hon täl­lais­ta lii­ke­toi­min­taa koh­taan.
Do­ku­ment­ti ra­ken­tuu hu­vi­puis­to­jen en­tis­ten työn­te­kijöi­den haas­tat­te­lui­den va­raan, mut­ta hyö­dyntää sa­mal­la to­del­la run­saas­ti hen­kilö­kun­nan, vie­rai­li­joi­den ja me­dian ku­vaa­maa ai­neis­toa. Va­laan­metsästäjät ker­to­vat it­ku kur­kus­sa poi­kas­ten metsästä­mi­sestä ja kou­lut­ta­jat epäin­hi­mil­li­sistä olo­suh­teis­ta, joil­le eläi­met al­tis­tui­vat il­man pro­tes­tin tai poispää­syn mah­dol­li­suut­ta. Do­ku­men­tin en­simmäi­nen pot­ku vat­saan on eläin­ten hä­vytön kal­toin­koh­te­lu, mut­ta toi­nen yhtä yllättävä pot­ku on puut­teel­li­ses­ti kou­lu­te­tun hen­kilö­kun­nan koh­te­lu. Kas­vo­ton kor­po­raa­tio saa tässä syyt nis­koil­leen, mut­ta vaik­ka kuin­ka vä­rit­ty­neek­si tai puut­teel­li­sek­si do­ku­men­tin an­nin ha­luai­si ob­jek­tii­vi­suu­den var­jol­la olet­taa on tätä vai­kea pitää vääränä tuo­mio­na.
Y­li 70 tun­net­tua ta­paus­ta, jois­sa va­laat ovat hyökän­neet hen­kilö­kun­nan kimp­pun. Usei­ta vam­mau­tu­nei­ta ja kuol­lei­ta kou­lut­ta­jia. Mur­to-o­saan ti­pah­ta­nut eli­na­ja­no­do­te, lisään­ty­neet lää­ke­tie­teel­li­set on­gel­mat, pit­ki­tet­ty nälkä ja ver­taisvä­ki­val­ta va­lail­le. Jos puo­let­kaan do­ku­men­tin pal­jas­ta­mis­ta tie­dois­ta on tot­ta ei täl­le toi­min­nal­le ole mitään si­jaa hu­vi­puis­tois­sa. Eläin­ten ihas­te­lu kan­nat­ta­nee jättää luon­toon ja luon­to­do­ku­ment­tei­hin.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvanlaadultaan hyvin sekalainen esitys on koottu monenlaisista kuvalähteistä, joista parhaimmat yltävät komeaan HD-tasoon, mutta heikoimmillaan liikutaan suttuisella nettivideotasolla. Keskimäärin liikutaan jossakin 90-luvun kotivideoiden tasolla, mutta tämän antaa anteeksi koska kyse on autenttisesta materiaalista. Valaita ei tässä nähdä teräväpiirtona kertaakaan. Hillityllä musiikkiraidalla taidokkaasti säestetty ääniraita toistaa puheen moitteitta. Ekstraton. (IJ)
21/05/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy