Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Lost Boys

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018018204

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hur­jaa­kin hur­jem­pi do­ku­ment­ti suo­ma­lai­sis­ta po­jis­ta, jot­ka an­tau­tu­vat huu­mead­dik­tiol­leen Kam­bod­zan ikui­ses­sa yössä.

Hur­jaa­kin hur­jem­pi do­ku­ment­ti suo­ma­lai­sis­ta po­jis­ta, jot­ka an­tau­tu­vat huu­mead­dik­tiol­leen Kam­bod­zan ikui­ses­sa yössä. Pik­ku­sor­mea seu­raa ko­ko ruu­mis, ja siitä taas seu­raa ruu­mii­ta.
Kah­des­sa ajas­sa ete­nevä do­ku­ment­ti näyttää kol­men ka­ve­ruk­sen yh­tei­sen bi­le­mat­kan kau­koitään ja kol­man­nen mie­hen pa­luun et­simään ka­ve­rei­taan muu­ta­maa kuu­kaut­ta myö­hem­min. Tässä vai­hees­sa yk­si po­jis­ta on kuol­lut ja toi­nen on ka­dok­sis­sa, mut­ta Il­mes­tys­kir­ja Nyt:mäi­sel­le mat­kal­le läh­te­nyt kol­mas mies vael­taa koh­ti vas­tauk­sia kuin Mar­tin Sheen koh­ti Kurt­zia ker­ras­saan.
Do­ku­ment­ti on häm­mentävä mat­ka yön pi­meäl­le puo­lel­le, jos­sa ka­ve­ruk­set il­mei­ses­ti vael­si­vat kuin ko­to­naan. Pai­koin sho­kee­raa­vas­ta ku­vas­tos­ta huo­li­mat­ta tämä on pe­rin sa­lon­ki­kel­poi­nen trip­pi, jo­ka vie kat­so­jan tur­val­li­ses­ti hämärän tuol­le puo­len ja — toi­sin kuin pää­hen­kilönsä — joh­taa kat­so­jan­sa myös pois sieltä. Ta­ri­nan rat­kai­su vai­kut­taa var­sin pian var­sin il­mei­seltä: kun ra­hat ovat lop­pu on ih­mi­selämä­kin ar­vo­ton, eikä mur­haan sil­loin enää sa­la­juo­nia tar­vi­ta. Lop­pu­tu­le­ma on ar­vat­ta­va, mut­ta mat­ka sin­ne on tai­dol­la oh­jat­tu trip­pi sa­nan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­sessä.
Do­ku­men­tin K-18 ikä­ra­ja on pe­rus­tel­tu sillä huu­mei­den käytön ku­vas­toa terävöi­tetään vielä graa­fi­sen ai­kuis­viih­de­mai­sil­la in­ser­teillä.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva on skarppi sekä päivänvalossa että yön hämäryydessä. Jälki on tarpeen mukaan kalpeaa luodatessaan pääosiensa kuihtuvaa olemusta ja toisaalta syntisen värikylläistä öisten katujen neonvalojen loisteessa. Dokumentaarimainen ääniraita toistaa dialogin aina ymmärrettävästi ja äityy toisinaan Ilmestyskirja Nyt:iä kanavoiville toismaallisille linjoille. Audiovisuaalisesti tämä on virkeän uninen ja mielikuvituksekas matka tavalla, joka istuu aiheeseen täydellisesti ja kaiuttaa maukkaasti myös fiktion keinoja. Ekstraton. (IJ)
19/04/2021

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy