Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Creator

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2023Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1080p 2.76
Ääniraita: DTSHDM7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018029170

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vai­val­la pu­not­tu tie­teis­lo­ru ih­mis­kun­nan ja te­koä­lyn vä­li­sestä kä­denväännöstä.

Vai­val­la pu­not­tu tie­teis­lo­ru ih­mis­kun­nan ja te­koä­lyn vä­li­sestä kä­denväännöstä. Tämä on fu­tu­ris­ti­nen Viet­na­min so­tae­lo­ku­va, hu­maa­ni ChatGPT-ku­vaus, peh­moi­nen Bla­de Run­ner -ta­ru ja viih­dyttävä pa­ko tästä ajas­ta ja pai­kas­ta. Mut­ta on­ko tämä aja­tuk­sia­herättävä? Ehkä.
Us­kot­ta­vas­ti paik­kan­sa ruo­hon­juu­rel­la löytävä elo­ku­va näyttää miltä kor­kea­len­toi­nen te­koä­ly­seik­kai­lu voi­si näyttää maail­mas­sa, jo­ka ei ole mah­dot­to­man kau­ka­na meidän ajas­tam­me. Jos ChatGPT sai­si ja­kaa Os­ca­rei­ta, oli­si tämä var­mas­ti yk­si sa­das­ta tämän vuo­den par­haan elo­ku­van voit­ta­jas­ta. Seik­kai­lu on us­kot­ta­va, mut­ta lo­pul­ta kai­kes­ta suu­rie­lei­syy­destään huo­li­mat­ta etäi­nen. Pin­ta va­kuut­taa ja pin­nan al­le­kin voi ku­vi­tel­la mer­ki­tyk­siä, mut­ta ta­ri­nan liek­ki läpättää vai­val­loi­sen kei­no­te­koi­ses­ti.
Te­kijät ovat syystä yl­peitä ku­to­mas­taan rik­kaas­ta pa­las­ta elämää. Suh­teel­li­sen pie­nellä bud­je­til­la on syn­ty­nyt suu­rie­lei­nen elo­ku­va, jo­ka su­kel­taa maail­man eloon rep­pu­reis­saa­jan in­nol­la ja tie­teis­kir­jai­li­jan ja­nol­la. Pie­ni tii­mi kier­si tässä mai­ta ja man­tu­ja mel­kein you­tu­be-mat­kab­log­ga­rin ot­teel­la ja kerä­si vi­deo-o­tok­sia tu­le­vaan elo­ku­vaan­sa. Lop­pu­tu­los nä­kyy rik­kau­te­na, eikä sau­mo­ja­kaan tar­vit­se tus­kas­tel­la. Hie­man vas­taa­va me­ne­telmä sat­tu­moi­sin toi­mi ai­koi­naan jo Leo­nar­do da Vin­ci­killä­kin, jo­ka har­ras­ti ih­mis­bon­gaus­ta kiertäen ky­liä et­simässä hah­mo­ja ja eleitä maa­lauk­siin­sa. Tässä ko­ko­nai­suu­des­ta vain ha­luai­si pitää enemmän kuin siitä lo­pul­ta voi.

Kuva

Sisällöltään huikea kuva on virkeä, kekseliäs ja tieteissatumainen. Näyttävä anti toistuu osaavasti, mutta ei erityisen terävästi. Olipa sitten kyse tämän levyn HD-kuvasta tai Disneyn tilausvideopalvelun 4K:sta jää toisto pari viirua formaatin mahdollisuuksista. Vaikutelma on viitseliään elävästi loihdittu, mutta tekijöiden into reissukuvaamiseen kostautuu ilmeisesti jäljen teknisessä laadussa. Yksikään otos ei tunnu täysin osuvan fokukseltaan kohteeseensa ja erityisesti tummissa kohtauksissa erottelukyky jää odotuksista vaikka ilmettä ei olekaan pakko kutsua pehmeäksi.

Ääni

Alati elävä ääniraita takoo elävän moninaisen ja ilahduttavan iskevän äänimaailman. Aseet tuikkivat, ilmalukot tömähtävät palkitsevasti, räjähdykset ottavat paikkansa uskottavasti ja dialogikin soljuu luontevasti. Tilakuva on Hans Zimmerin musiikkiraitaa myöten kaikkinensa hyvä.

Ekstrat

Ekstroissa hyvä making of -kooste pienen suuren tuotannon toiminnasta (56 min.). (IJ)
16/02/2024

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy