Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Outsiders - The Complete Novel

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1983Kesto: 115 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582908862

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Nuo­ri­sod­raa­man va­ka­vuu­del­la — ja si­ten myös us­kot­ta­vuu­del­la — ai­het­taan kä­sit­te­levä ku­vaus kah­des­ta ras­va­ri­po­jas­ta, jot­ka ha­lua­vat pois ar­ki­sis­ta ku­viois­ta ja saa­vat­kin oman vuo­ris­to­ra­ta-a­je­lun­sa mur­ha­syytök­si­neen, pa­ko­mat­koi­neen ja jen­gi­tap­pe­lui­neen.

Nuo­ri­sod­raa­man va­ka­vuu­del­la — ja si­ten myös us­kot­ta­vuu­del­la — ai­het­taan kä­sit­te­levä ku­vaus kah­des­ta ras­va­ri­po­jas­ta, jot­ka ha­lua­vat pois ar­ki­sis­ta ku­viois­ta ja saa­vat­kin oman vuo­ris­to­ra­ta-a­je­lun­sa mur­ha­syytök­si­neen, pa­ko­mat­koi­neen ja jen­gi­tap­pe­lui­neen. Lo­pul­ta draa­ma kos­ket­taa isom­paa­kin jouk­koa, mut­ta tee­ma säi­lyy sa­ma­na, sillä oman roo­lin mää­rittä­mi­sestä tun­tuu jo­kai­sen koh­dal­la ole­van ky­se. Vi­ral­li­ses­ti tee­ma­na ovat luok­kae­rot nuor­ten näkö­kul­mas­ta, mut­ta tämä jää kui­ten­kin lo­pul­ta ai­ka ohuek­si jos­kin oleel­li­sek­si juon­teek­si ko­ko ta­ri­nas­sa. Jo­pa Tuu­len viemästä vai­kut­tei­ta ha­ke­va il­mai­su me­nee pak­suk­si, mut­ta hen­kilö­hah­mot ja en­nen kaik­kea näyt­te­lijä­kaar­ti ovat symp­pik­siä.
C. Tho­mas Howell on pääo­san Po­ny­boy, lu­paus kai­ken van­han kuor­man unoh­ta­mi­ses­ta ja pa­rem­man huo­mi­sen lu­nas­ta­mi­ses­ta. Ka­ra­te Ki­dinä ikui­ses­ti muis­tet­ta­va Ralph Macc­hio on ai­sa­pa­ri­na ko­via ko­ke­va 16v, jo­ka saa pa­ri­kin vii­meistä koh­taus­ta. Pat­rick Sway­ze on isän roo­lin omak­su­nut vel­jes­kat­raan van­hin. Rob Lowe on so­vit­te­li­ja. Emi­lio Es­te­vez on löyhäs­ti hah­mo­tel­tu taus­ta­hah­mo, jon­ka ta­ri­na sy­ve­nee oi­keas­taan vas­ta oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­dal­la. Matt Dil­lon esittää ko­vis­ta. Dia­ne La­ne saa ol­la sekä kau­nis että fik­su. Jar­jar­bink­sinä vielä lis­tan lo­pus­sa So­fia Cop­po­la, jo­ka te­kee kui­ten­kin ar­mol­li­sen ly­hyen pyräh­dyk­sen.
Viih­dyttävä, ja pai­koin jo­pa is­kevä­kin ta­ri­na pe­rus­tuu Su­san Eloi­se Hin­to­nin ro­maa­niin "Me kol­me ja jen­gi" (1967). Yläas­teikäis­ten pe­rus­lu­ke­mis­toon pitkään kuu­lu­neen ro­maa­nin fil­ma­ti­soin­ti jäi ai­koi­naan tuot­ta­jien vaa­ti­muk­ses­ta hie­man ty­pis­te­tyk­si, jo­ten tyttä­ren­tyttä­rensä eh­dit­tyä koh­de­ryhmäikään päät­ti Cop­po­la jul­kis­taa uu­den pi­den­ne­tyn oh­jaa­jan ver­sion. Reip­paas­ti pi­den­ty­nyt elo­ku­va toi­mii mauk­kaas­ti ja jos me­lod­ra­maat­ti­sim­mat koh­tauk­set on val­mis pai­na­maan vil­lai­sel­la niin myös pe­rin us­kot­ta­vas­ti. Myös mer­kittäväs­ti uu­dis­tu­nut mu­siik­ki­rai­ta is­tuu mai­nios­ti ta­pah­tu­miin.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva näyttää ikänsä hentona huntuna, mutta jälki on tästä huolimatta upean vakaata ja parhaimmillaan myös vakuuttavan erottelevaa. Siisti ja dialogiltaan puhdas ääniraita levittäytyy nyt alkuperäisestä stereosta häviöttömäksi monikanavaksi. Runsaissa ekstroissa lyhyt ohjaajan alustus, vahvasti aloittava ohjaajan kommenttiraita, hyvä näyttelijöiden kommenttiraita, erinomainen kooste tekijöiden muistoja elokuvasta (26 min.), mielenkiintoinen katsaus elokuvan syntyyn vaikuttaneisiin koululaisiin (5 min.), otteita romaanista näyttelijöiden lukemana (7 min.), hyvä pätkä S.E. Hintonista kuvauspaikalla Tulsassa (8 min.), yllättävän rehellinen kooste näyttelijävalinnoista (14 min.), sarja hyvällä syyllä poistettuja kohtauksia (13 min.) ja traileri. Ekstrojen ainoa pieni pettymys on että upean vahvasti aloittava ohjaajan kommenttiraita laantuu alkuspurtin jälkeen aika keskimääräiseksi referaatiksi, mutta hyviä tiedonmuruja on luvassa siellä täällä koko keston ajan. (IJ)
11/11/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy