Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

No Country for Old Men

Menetetty maa 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: PCM5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 206122EAN: 7332431994126

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Länkkä­riä, dek­ka­ria ja sar­ja­mur­haa­ja-e­lo­ku­vaa ko­meas­ti yh­distävä tum­masä­vyi­nen ker­to­mus mie­hestä, jo­ka löytää aa­vi­kol­ta ka­san kuol­lei­ta huu­me­kaup­piai­ta ja kak­si mil­joo­naa dol­la­ria.

Länkkä­riä, dek­ka­ria ja sar­ja­mur­haa­ja-e­lo­ku­vaa ko­meas­ti yh­distävä tum­masä­vyi­nen ker­to­mus mie­hestä (Josh Bro­lin), jo­ka löytää aa­vi­kol­ta ka­san kuol­lei­ta huu­me­kaup­piai­ta ja kak­si mil­joo­naa dol­la­ria. Perässä seu­raa Ter­mi­na­to­rin päättäväi­syy­dellä ete­nevä psy­ko­paat­ti (Os­ca­ril­la roo­lis­taan pal­kit­tu Ja­vier Bar­dem), jol­le ra­han jäl­jittä­mi­nen tun­tuu ole­van vain pa­kol­li­nen te­ko­syy ih­mis­ten kylmää­mi­seen. Hännän pitäjänä tal­lus­taa vielä pii­ri­kun­nan ikään­tyvä she­ri­fi (Tom­my Lee Jo­nes), jo­ka yrittää jär­keillä sil­mitöntä ta­pah­tu­ma­vyh­tiä, vaik­ka maail­man me­no al­kaa­kin tun­tua mie­hestä jo ko­vin vie­raal­ta.
Kai­ken kaik­kiaan neljällä Os­ca­ril­la (pa­ras elo­ku­va, pa­ras oh­jaus, pa­ras adap­toi­tu kä­si­kir­joi­tus ja pa­ras mies­si­vuo­sa) pal­kit­tu elo­ku­va hal­lit­see tun­nel­man luon­nin il­miömäi­sellä ta­val­la. Sinällään yk­sin­ker­tai­sia, pää­piir­teissään jo­pa usein näh­tyjä kei­no­ja käyttäen, mut­ta näitä on­nis­tu­nees­ti va­rioi­den elo­ku­va ky­ke­nee luo­maan jän­nittävän il­ma­pii­rin, jos­sa rau­haan tuu­dit­tau­tu­mis­ta usein seu­raa ä­kil­li­nen vä­ki­val­lan­te­ko. Sil­ti ky­se ei ole sen enempää kau­hus­ta kuin go­res­ta­kaan, vaan kah­den rin­ta­man pe­listä pa­huu­den kans­sa. Yllättäen yhtäläi­syyk­siä voi nähdä myös en­simmäi­seen Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­vaan, jon­ka hah­mois­sa (Sc­hwar­ze­neg­ger-Bar­dem ja Biehn-B­ro­lin) tun­tuu ole­van pait­si hie­man sa­maa näköä myös ri­paus su­ku­lais­sie­lui­suut­ta.

Kuva & ääni

Upean levollinen ja terävä kuva piirtää ahavoituneet kasvot ja ränsistyneen, helteen paahtaman miljöön vakuuttavan luonnollisesti. Laajat vistat luovat hienosti lännenelokuvan tuntua. Minimalistinen, miltei musiikiton ääniraita kulkee kapeaa rajaa seesteisyyden ja korostetun tietoisuuden välillä, onnistuen säilyttämään tasapainonsa elegantisti loppuun saakka. Ääniraidan vahvin osa-alue on lumoavan välittömästi toistuva dialogi, mutta myös tehostepuolella osataan käyttää tilaa ja matalia taajuuksia hillitysti hyväksi. Tarjolla on perusdolbyn ohella myös häviötön 5.1-kanavainen PCM.

Ekstrat

Suomeksi tekstitetyissä ekstroissa asiallinen making of (24 min.), Coenin veljesten kehuskelua (8 min.) ja vaatimaton minidokumentti tarinasta sheriffin kannalta (7 min.). Ekstrat ovat SD-muodossa. (IJ)
04/12/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy