Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Isku rajalle

Gränsen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
  EAN: 5051895230930

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tuk­hol­maa pom­mi­tet­tiin toi­sen maail­man­so­dan mels­keissä va­hin­gos­sa Hel­sin­kinä, ja Nor­jaa mie­hittä­neet sak­sa­lai­set tap­poi­vat muu­ta­man ra­jal­la par­tioi­neen ruot­sa­lai­sen so­ti­laan.

Tuk­hol­maa pom­mi­tet­tiin toi­sen maail­man­so­dan mels­keissä va­hin­gos­sa Hel­sin­kinä, ja Nor­jaa mie­hittä­neet sak­sa­lai­set tap­poi­vat muu­ta­man ra­jal­la par­tioi­neen ruot­sa­lai­sen so­ti­laan. Suo­ma­lais­ta täl­lai­set me­ne­tyk­set hymäh­dyttävät, kos­ka sa­maan hen­gen­ve­toon ha­luai­si lisätä, että nat­seil­le myy­ty Kii­ru­nan rau­ta nos­ti kan­san­ko­din hy­vin­voin­nin ää­rim­mil­leen.
Tästä pääs­tyä voi myöntää, että elo­ku­van ase­tel­ma on otol­li­nen. Nyt pää­sem­me kur­kis­ta­maan, mitä tal­vi­so­dan jäl­keen Ruot­sis­sa ta­pah­tui. Maa pelkä­si mie­hi­tystä, ja osin so­ti­las­joh­don ohi jär­jes­tet­tiin st­ra­te­gis­ten sil­to­jen räjäy­tyk­siä. Mie­hiä ka­toaa yh­dessä ope­raa­tios­sa, ja luut­nant­ti Stenström läh­tee Suo­mus­sal­men tais­te­lut ko­ke­neen ker­sant­ti Jär­vi­sen kans­sa ha­ke­maan mie­hiä ta­kai­sin.
Hy­vistä al­kua­se­tel­mis­ta ikävä kyllä las­keu­du­taan hol­lywoo­di­lai­siin tun­nel­miin, kun par­tio jou­tuu koh­taa­maan kak­si vi­hol­lis­ta, omat ja vie­raat. Ant­ti Rei­nin suo­ri­tus Jär­vi­senä jol­ti­sen­kin pe­las­taa elo­ku­van.
Sitä on myös mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta, kuin­ka lo­pul­ta va­loi­sis­sa tun­nel­mis­sa län­si­naa­pu­ris­sa elet­tiin. Haa­pa­ran­ta 1939-1945 oli­si mie­len­kiin­toi­nen taus­ta yh­teis­poh­jois­mai­sel­le elo­ku­va­hank­keel­le. Mi­ten siellä elet­tiin?

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. ‘Ekstroissa 15 min. dokumentit, kommenttiraita, 7 min. vaihtoehtoalku ja loppukohtaus, traileri ja kuvagalleria. (PS)
15/09/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy