Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Taru Sormusten herrasta: Kaksi tornia

The Lord of the Rings: The Two Towers 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2002, 2012Kesto: 179/235 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018017948

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Väistämättä hie­man vä­linäytök­seltä mais­tu­va toi­nen epi­so­di ke­hit­te­lee hyvän ja pa­han vä­listä yh­tee­not­toa mauk­kaas­ti.

Väistämättä hie­man vä­linäytök­seltä mais­tu­va toi­nen epi­so­di ke­hit­te­lee hyvän ja pa­han vä­listä yh­tee­not­toa mauk­kaas­ti. Muis­ti­ku­vis­sa tämä tun­tui jäävän te­ho­se­koit­ti­men tyhjäkäyn­nik­si kah­den eri­no­mai­sen osan vä­lissä, mut­ta niin vain kat­set­ta on vai­kea ir­rot­taa ruu­dus­ta.
Ta­ri­na sy­ve­nee, ah­din­ko pa­he­nee ja epä­toi­voi­sis­ta to­dennäköi­syyk­sistä huo­li­mat­ta seik­kai­lu­hen­ki pi­hi­see lä­pi suur­ten vaa­ro­jen il­man tun­tu­vaa su­van­toa tai har­ha-as­kel­ta. Kaik­ki ta­ri­nan hah­mot tun­tu­vat ve­re­viltä -- van­hois­ta tu­tuis­ta löy­tyy uu­sia ker­rok­sia ja uu­det kas­vot omaa­vat kaik­ki oman puls­sin­sa. Laa­jan hah­mo­ka­val­kaa­din ja mah­dot­to­man vai­he­rik­kaan seik­kai­lun pyö­rittä­mi­nen on ko­van luo­kan saa­vu­tus sekä kir­jal­ta että elo­ku­val­ta, mut­ta työtä ei pysäh­dy ar­vos­ta­maan sillä tässä kaik­ki vain sol­juu vai­vat­to­man taia­no­mai­ses­ti.
Perä­ti yh­deksän le­vyn bok­si sisältää kaik­kien kol­men elo­ku­van teat­te­ri- ja ex­ten­ded edi­tion -ver­siot. Al­ku­peräi­set teat­te­ri­ver­siot on ku­kin pa­kat­tu yh­del­le omal­le le­vyl­leen ja pi­den­ne­tyt ver­siot ja­kau­tu­vat ai­na kah­den le­vyn yli.

Kuva

Uusi aito 4K-kuosi on lumoava. Huikean hyvä jatkaa samaa linjaa kuin edellisosa, mutta mikäli mahdollista vain parantaa tästä. Aina skarppi ja fantastisen värikylläinen kuva on rikas, vakaa ja erotteleva niin valossa kuin pimeässäkin, niin rauhan kuin sodan hetkellä.

Ääni

Väkevän energinen ääniraita luo komean lavean ja dynaamisen miljöön tilaan. Musiikkiraita hivelee korvia, sade täyttää koko tilan ja örkkien taisteluhuudot iskevät pelkoa niskavilloja myöten vaikka tätä pitäisikin satuna. Tästä ei enää satuseikkailu parane.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
19/03/2021
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy