Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Salvation

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2014Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194092213

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

Nor­ja­lai­set vii­kin­git kä­vivät Ame­ri­kan ran­ni­kol­la jo vuo­den 1000 tie­noil­la, muut skan­di­naa­vit asut­ti­vat koh­tuul­li­sen laa­jal­ti man­ner­ta jo 1600-­lu­vul­la ja poh­ja­lai­sia muut­ti san­koin jou­koin Yh­dys­val­toi­hin 1860-­lu­vul­la.

Nor­ja­lai­set vii­kin­git kä­vivät Ame­ri­kan ran­ni­kol­la jo vuo­den 1000 tie­noil­la, muut skan­di­naa­vit asut­ti­vat koh­tuul­li­sen laa­jal­ti man­ner­ta jo 1600-lu­vul­la ja poh­ja­lai­sia muut­ti san­koin jou­koin Yh­dys­val­toi­hin 1860-lu­vul­la. Tästä huo­li­mat­ta poh­jois­mai­set siir­to­lais­ku­vauk­set vil­listä län­nestä ovat jää­neet ih­meen va­jaal­le huo­miol­le. Vuo­si­kym­me­niä sit­ten ai­he­pii­ri sentään oli koh­tuul­li­sen suo­sit­tu nuor­ten­kir­jois­sa.
Sinänsä eivät Sal­va­tion-e­lo­ku­van tans­ka­lais­vel­jes­ten ko­ke­muk­set ole kan­sal­li­suu­teen viit­taa­via. Osan­sa on kui­ten­kin sillä, että tans­ka­lai­sil­la oli tais­te­lu­ru­tii­ne­ja toi­ses­ta Sak­san-Tans­kan so­das­ta vv. 1864. Tämän joh­dos­ta vel­jek­set he eivät jää ai­van heit­to­pus­seik­si te­xwil­lermäi­sessä ja ku­ro­sawa­lai­ses­sa ase­tel­mas­sa, jos­sa kyläläi­set alis­tu­vat feo­daa­li­her­ran oi­keuk­sil­la hu­see­raa­van, hul­luk­si tul­leen sisäl­lis­so­dan ve­te­raa­nin edessä.
E­lo­ku­va on par­hai­ta län­ne­ne­lo­ku­via ai­koi­hin. Se saa kli­sei­seen ase­tel­maan rea­lis­tis­ta ja tuo­ret­ta otet­ta. Vi­suaa­li­suus toi­mii, ja vä­ki­val­ta pe­rus­tel­laan us­kot­ta­vas­ti. Näyt­te­lijät suo­riu­tu­vat osis­taan us­kot­ta­vas­ti. Myös tans­kan kie­len käyttö is­tuu tun­nel­maan hy­vin.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa 7 min. dokumentit ja traileri. (PS)
12/11/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy