Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

In Time

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044317565

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­cien­ce Fic­tio­nin pe­rus­pi­la­ri on se, että oli se sit­ten kir­jaa, elo­ku­vaa tai sar­ja­ku­vaa, se pa­nee poh­dis­ke­le­maan ja mie­tis­ke­lemään.

S­cien­ce Fic­tio­nin pe­rus­pi­la­ri on se, että oli se sit­ten kir­jaa, elo­ku­vaa tai sar­ja­ku­vaa, se pa­nee poh­dis­ke­le­maan ja mie­tis­ke­lemään. ”­Sen­se of won­der” on kä­si­te, jol­la kir­jai­li­ja Ray Brad­bu­ry tätä tun­net­ta ku­vai­li osu­vas­ti.
In Ti­me puo­les­taan täyttää tämän vaa­teen. Se ku­vaa hi­tu­le­vai­suut­ta muu­ta­man kym­me­nen vuo­den ku­lut­tua. Idea ei sinänsä ole uu­si: väestön lii­ka­kas­vu on joh­ta­nut tiuk­kaan ra­joi­tuk­seen. Ih­mi­nen saa van­he­ta vain 25-vuo­tiaak­si. Mut­ta ta­sa-ar­voi­ses­sa­kin yh­teis­kun­nas­sa toi­set ovat mui­ta ta­sa-ar­voi­sim­pia. Eli­niällä käydään kaup­paa pörs­sissä ja ka­duil­la. Sitä voi tie­na­ta te­kemällä pal­ve­luk­sia, mut­ta sitä me­nettää ku­lut­ta­mal­la.
Ti­lan­ne on joh­ta­nut räls­sijär­jes­telmään, kar­keaa sää­ty-yh­teis­kun­taan. Toi­sil­la on ai­ka kor­til­la, kun toi­sil­la sitä riittää kuin Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin Mars-kir­jois­sa ikään. Nythän on usein niin, että ne joil­la on ra­haa, ei ole ai­kaa. Köy­hillä taas on ai­kaa, mut­ta ei työtä eikä ra­haa. Tai kol­me työtä.
Jän­nittävän elo­ku­van dra­ma­tiik­ka pe­rus­tuu ih­mis­ten kä­si­var­res­sa juok­se­vaan nu­me­ro­sar­jaan, jo­ka on ta­val­laan kes­ki­tys­lei­ri­ta­tuoin­nin elekt­ro­ni­nen in­kar­naa­tio. Se ker­too, kuin­ka mon­ta mi­nuut­tia on eli­nai­kaa. Luu­li­si so­pi­van Suo­men kuu­lui­sim­mal­le ex-tais­to­lai­sel­le Nal­le Walh­roo­sil­le. Tämä jos jo­ku in­nos­tai­si työn­te­koon.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa 17 min. dokumetti ja 13 min. poistettuja tai pidennettyjä kohtauksia. (PS)
11/04/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy