Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Harkittu murha: 1. tapaus

Murder One: Case 1 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1995-1996Kesto: 1035 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 202504EAN: 6438044089356

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Nuo­ri kau­nis nai­nen mur­ha­taan raa'as­ti ja kaik­ki to­dis­teet osoit­ta­vat tämän julk­kis­poi­kaystävään, jo­ka tie­detään huu­mei­siin ja vii­naan me­neväk­si.

Nuo­ri kau­nis nai­nen mur­ha­taan raa'as­ti ja kaik­ki to­dis­teet osoit­ta­vat tämän julk­kis­poi­kaystävään, jo­ka tie­detään huu­mei­siin ja vii­naan me­neväk­si. Mut­ta Los An­ge­le­sis­sa kum­ma­jai­sia riittää yh­teis­kun­nan jo­kai­sel­la ta­sol­la, jo­ten pe­li on kau­ka­na it­sestään selvästä.
Yh­den ta­pauk­sen ympä­ril­le har­ki­ten ra­ken­tu­va ja 23 jak­son yli le­vittäy­tyvä la­ki­sar­ja on her­kul­li­nen poik­keus 40-mi­nuu­tin mit­tais­ten vii­koit­tais­ten pi­kaoi­keu­denkäyn­tien rin­nal­la. Tässä kaik­kea ei tar­vit­se esi­tellä kat­so­jal­le val­miik­si an­nos­tel­tu­na rans­ka­lai­sin vii­voin, vaan yk­si­tyis­koh­tia ja kään­teitä on va­raa ai­dos­ti ke­hi­tellä — vä­lillä myös ris­ti­rii­tai­sia vih­jeitä pu­do­tel­len. Har­voin kat­so­ja pää­see tu­tus­tu­maan näin syväl­li­ses­ti kaik­kiin ta­pauk­seen liit­ty­viin hen­kilöi­hin ja to­dis­tei­siin muo­dos­taak­seen oman teo­rian­sa en­nen ns. oi­kean rat­kai­sun pal­jas­ta­mis­ta.
A­me­rik­ka­lai­nen yleisö ei sar­jal­le ai­koi­naan eri­tyi­ses­ti läm­men­nyt, Em­my-eh­dok­kuuk­sis­ta huo­li­mat­ta, mut­ta täällä Suo­mes­sa tämä oli ai­koi­naan ko­va ta­paus MT­V3:l­la pyö­riessään. On hie­noa huo­ma­ta et­tei ta­ri­nan ve­to­voi­ma ole kär­si­nyt lain­kaan kym­me­nen vuo­den ai­ka­na. Tämä on edel­leen upeaa ai­vo­viih­dettä, ja la­ki­sar­ja­na omas­sa luo­kas­saan.

Kuva & ääni

Sarjan visuaalinen viitseliäisyys huomioiden on sääli ettei DVD yllä samalle tasolle. Kuva on tekniseltä tasoltaan varsin vaatimaton ja likipitäen kaikki vähänkään ongelmalliset pinnat osoittavat ylimääräistä eloa. Kohina ja värinä ovat jatkuvasti läsnä ja saavuttavat ajoittain ikävän suuria mittoja. Myös pienimuotoisia värivirheitä esiintyy vaikka keskimäärin jälki on miellyttävän hallittua. Kuva on kuitenkin pääosin ilahduttavan tarkka, joten kokonaisuutena jälki on vielä miellyttävyyden rajoissa. Ääniraita on selkeän ongelmaton niin runsaan dialogin kuin musiikin ja vähäisten tehosteiden osalta.

Ekstrat

Valikot ja levylogiikka eivät kehuja ansaitse: jaksoista toiseen siirtyminen on tehty pitkän kaavan mukaan ja valikoiden animaatiot spoilaavat tapahtumia ellei liipaisinsormi ole tarkkana. Myös toista kaikki -toiminto puuttuu. Ekstroissa kahden jakson vaitonaiset kommenttiraidat (pääosan Jason Gedrick, jakso 8, ja ohjaaja Randy Zisk, jakso 15) ja hyvä, mutta suppea making of -dokumentti (24 min.). Ekstroja ei ole tekstitetty suomeksi. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy