Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Brimstone

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 148 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083137052

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hau­dan­va­ka­val­la ot­teel­la ja kol­kon us­kot­ta­val­la il­meellä ete­nevä länkkä­ri ker­too mykän nai­sen ka­run ta­ri­nan.

Hau­dan­va­ka­val­la ot­teel­la ja kol­kon us­kot­ta­val­la il­meellä ete­nevä länkkä­ri ker­too mykän nai­sen (Da­ko­ta Fan­ning) ka­run ta­ri­nan. Nai­sen it­sel­leen ja uu­sio­per­heel­leen luo­ma ar­ki­nen on­ni järk­kyy kun näi­den syrjäi­sil­le ko­ti­seu­duil­le saa­puu kos­ton en­ke­lin viit­taa kan­ta­va pas­to­ri (Guy Pear­ce). Kär­si­myk­sellä on sy­vemmät juu­ret kuin en­sial­kuun us­koi­si.
Kylmäävä tril­le­ri ei kaih­da vä­ki­val­taa ja vat­saavääntä­viä ti­lan­tei­ta, jot­ka on is­tu­tet­tu ko­mean kylmään län­nen miljöö­seen. Hol­lan­ti­lais­tuo­tan­to­na syn­ty­nyt elo­ku­va on ja­ka­nut maail­mal­la mie­liä kerä­ten sekä ke­hu­ja elo­ku­va­juh­lil­ta että hau­ko­tuk­sia krii­ti­koil­ta. Verk­kai­ses­ti ete­nevä ta­ri­na tun­tuu yli­luon­nol­li­sen kau­hu­ta­ri­nan ja Ca­pe Fea­rin pe­rio­di­tul­kin­nal­ta, jo­ka kylmää yhtä hel­pos­ti nis­ka­vil­lo­ja kuin sydä­miä.
Vi­suaa­li­ses­ti vir­keä elo­ku­va jää lo­pul­ta tiuk­kaot­tei­sek­si, mut­ta sa­mal­la teat­raa­li­sen köm­pelök­si ja tar­koi­tus­ha­kui­sen vas­ten­mie­li­sek­si esi­tyk­sek­si. Me­men­to­mai­sel­la ta­kau­tu­vien näytös­ten ra­ken­teel­la avau­tu­van ta­ri­nan kään­teissä ei tun­nu ole­van sen enempää aja­tus­ta kuin vat­san­poh­jan se­koit­ta­mi­nen, eikä avau­tu­va vyyh­ti lo­pul­ta ole eri­tyi­sen kou­kut­ta­va. Ko­ko­nai­suus on me­kaa­ni­nen ja yli­pitkä ee­pos, jo­ka kieh­too ko­meal­la miljööllään ja ar­voi­tuk­sel­li­sel­la asen­teel­laan, mut­ta ei kan­na ko­ko pai­no­las­tiaan kun­nial­la. Jo­kai­nen ta­ri­nan näytös on edeltäjäänsä vas­ten­mie­li­sem­pi, ja kol­mas kai­ken taus­toit­ta­va osa suo­ras­taan ku­vot­ta­va. Vii­mei­nen sur­ku­hu­pai­sak­si kään­tyvä näytös ei on­nis­tu val­ko­pe­semään ont­toa ja tyhjää te­ke­lettä. Lo­pul­ta tätä voi­si luon­neh­tia tai­dok­kaas­ti teh­dyk­si ir­vok­kaak­si län­nen­lo­ruk­si, jo­ka jättää li­kai­sen jäl­ki­maun. Ke­si­ver­to länkkä­ri tämä ei ole sen enempää hyvässä kuin pa­has­sa­kaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Taidokas kuva on väritoistoltaan syksyisen jäätävä ja erottelukyvyltään erinomainen. Kuvaus on kuvakulmia ja lavasteita myöten komeaa. Näin myös lämminsävyisemmissä takaumissa. Kireän synkkäsävyinen ääniraita pitää dialogin minimissään ja katsojan pulssin epävakaana. Ekstraton. (IJ)
18/12/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy