Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Tri. Outolempi, eli: kuinka lakkasin olemasta huolissani ja opin rakastamaan pommia

Dr. Strangelove Or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1963Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
4K HDR 1.66
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
VET: 68818EAN: 7333018019522

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

On­han tämä ai­van ylittämätön ti­mant­ti.

On­han tämä ai­van ylittämätön ti­mant­ti. Omis­ta ruu­miin­nes­teistään huo­les­tu­nut im­po­tent­ti jenk­ki­ken­raa­li päättää oma-a­loit­tei­ses­ti puh­dis­taa maan­sa kom­mu­nis­teis­ta käyn­nistämällä ydin­so­dan Neu­vos­to­lii­ton kans­sa. Ylem­pi so­ti­las­joh­to ei ky­ke­ne pe­ru­maan käyn­nis­tet­tyjä ta­pah­tu­mia, jo­ten ai­noa rat­kai­su tun­tuu ole­van täy­si­mit­tai­nen si­tou­tu­mi­nen venäläi­seen ru­let­tiin.
S­tan­ley Kub­ric­kin luot­saa­ma, lu­ke­mat­to­mia ker­to­ja imi­toi­tu ne­ro­kas mus­ta­ko­me­dia tar­joi­lee aja­tuk­sia herät­te­levän ta­ri­nan us­ko­mat­to­mien hen­kilö­hah­mo­jen ja ins­pi­roi­tu­neen dia­lo­gin kaut­ta. Syystä­kin tätä klas­si­kok­si ni­mi­tetään.
Pe­ter Sel­lers te­kee ylitöitä kol­mes­sa eri roo­lis­sa pre­si­dent­tinä, eng­lan­ti­lai­se­na yh­dy­sup­see­ri­na ja it­se toh­to­ri ou­to­lem­penä. Jo­kai­nen roo­li on eri­lai­nen, ja jo­kai­nen on täynnä ins­pi­roi­tu­nut­ta ko­miik­kaa. Elo­ku­van ekst­rois­sa to­de­taan hy­vin, että Sel­lers ei juu­ri muut­ta­nut elo­ku­van dia­lo­gia, mut­ta suit­si sen in­to­naa­tion, elei­den ja ajoi­tuk­sen kaut­ta ai­van il­miömäi­siin sfää­rei­hin. Sa­maan ai­kaan Geor­ge C. Scott te­kee lois­ta­van suo­ri­tuk­sen ken­raa­li­na, jo­ta oli­si help­po luon­neh­tia so­ta­hul­luk­si, mut­ta ky­seessä lie­nee sil­ti ikänsä so­taan val­mis­tau­tu­neen ko­nin rai­vo­kas pon­kai­su lähtö­luu­kus­ta kun sen on jo­ku muu en­sin avan­nut.
E­lo­ku­van esit­te­lemä suun­ni­tel­ma R, jos­sa alem­piar­voi­nen so­ti­las­ko­men­ta­ja voi aloit­taa maail­man­lo­pun kun oi­kea ko­men­to­ket­ju ole­te­taan tu­hou­tu­neek­si, on se­kin yhtä ne­rok­kaan ty­perä kek­sintö kuin ny­kypäivänä sa­la­sa­no­jen kier­to fa­ce­book-t­ri­vian vas­taa­mil­la tur­va­ky­sy­myk­sillä. Täl­lai­nen suun­ni­tel­ma il­mei­ses­ti kui­ten­kin on ole­mas­sa, toi­vot­ta­vas­ti pa­rem­mil­la suo­jauk­sil­la. Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mat vaa­ti elo­ku­van al­kuun mai­nin­nan, et­tei ta­pah­tu­mil­la ole to­si­poh­jaa. Tämä mai­nin­ta toi­mii tässä vain lisäämään elo­ku­van selkä­piitä kar­mi­vaa us­kot­ta­vuut­ta.

Kuva

Upea kuva on mustissaan pohjaton, valkoisissaan puhtaan loistelias ja kaikessa siinä välissä kauniin harmaasävyinen. Filmirae pysyy mainiosti kontrollissa ja kaikki savusta lähtien piirtyy hallitun jäsentyneesti. Elokuvan alkuperäisten negatiivien katoamisesta johtuen tämä perustuu samaan 35mm filmin pohjalta luotuun 4K-masteriin kuin aiempi HD-versio. Kenties tästä syntyperästä johtuen jälki on pitkälti samalta planeetalta kuin aiempi HD-versio. Jälki on häivähdyksittäin hiuksen hienosti tarkempi kuin aiempi HD-versio , joka myös löytyy tästä boksista. Näin esimerkiksi sotilaiden arvomerkeisssä, neuvottelupöydällä lojuvissa kansioissa ja B52:sen laitteiden labeleissa, joissa voi kuvitella näkevänsä kohokirjoituksen reunat.

Ääni

Äänipuolella sarkaa hoitaa uusi häviötön DTS-HD Master Audio 5.1 -raita. Kaikki ääniraidan osa-alueet tuntuvat toimivan moitteettomasti sikäli kun näihin muistaa kiinnittää huomiota sohvan pohjalla vatsa kippurassa nauraessaan. Dialogin jokaisessa sanassa voi roikkua ja pommikoneen moottorit pauhaavat tuttuun sävyyn joskin odotetun monomaisesti.

Ekstrat

Ilahduttavasti 4K-levyn tuomat ekstrat ovat uusia suhteessa aiempaan bluray-versioon. Ilmeisesti kyse on aiemmalta Criterion Collection -levyltä poimituista lisukkeista, joissa nähdään kooste Kubrickin mietteistä pommista aiheena (6 min.), huikean kiinnostavia triviapitoisia haastatteluita (Kubrick-kirjailija Mick Broderick 19 min., kuvaaja Kelvin Pike ja kuvausuunnittelija Joe Dunton 12 min., Kubrick-arkiston Richard Daniels 14 min., isäänsä kirjailija David Georgea muisteleva Peter George 11 min. ja Hofstra yliopiston Rodney Hill 17 min.), Kubrickin haastattelu (3 min.), pätkä Peter Sellersistä (11 min.) ja George C. Scottista (6 min.) vuosia myöhemmin Today-showssa. Sokerina pohjalla juonnettu kooste näytteitä raakamateriaalista jakelijoille (17 min.), sekä teaseri ja traileri yhteenleikkattuna (3 min.).

Lisäksi boksissa on aiempi HD-versio omine ekstroineen omalla levyllään. Näiden ekstrojen keskeisintä antia edustaa upean kattava ja rehellinen dokumentti elokuvan synnystä (46 min.) sekä mielenkiintoinen haastatteluista koostettu dokumentti kylmästä sodasta (30 min.). Lisäksi mukana on triviaa ja haastattelupätkiä tarjoileva kuva-kuvassa-toiminto, pidennetty Robert McNamaran haastattelu (24 min.), mainostarkoituksiin tehtyjä haastattelupätkiä (7 min.) ja koosteet Peter Sellersistä (18 min.) ja Stanley Kubrickista (14 min.). Harmillisesti elokuvan kuuluisia trailereita tai tv-spotteja ei ole päätynyt mukaan.

Ekstrojen skooppi on huikea, ja vaikka tiedonnälkä tuskin hevillä tämän elokuvan kohdalla loppuu, on anti myös kertakaikkisen herkullinen.(IJ)
06/08/2021
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy