Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Greenbook

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2018Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.00
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kau­nis elo­ku­va bron­xi­lai­ses­ta ame­ri­ka­ni­ta­lia­lai­ses­ta mie­hestä ja vir­tuoo­si­mai­ses­ta mus­tas­ta pia­nis­tis­ta, jot­ka kiertävät yh­dessä syvää etelää 1960-­lu­vun seg­re­koi­dus­sa Ame­ri­kas­sa.

Kau­nis elo­ku­va bron­xi­lai­ses­ta ame­ri­ka­ni­ta­lia­lai­ses­ta mie­hestä (Vig­go Mor­ten­sen) ja vir­tuoo­si­mai­ses­ta mus­tas­ta pia­nis­tis­ta (Ma­hers­ha­la Ali), jot­ka kiertävät yh­dessä syvää etelää 1960-lu­vun seg­re­koi­dus­sa Ame­ri­kas­sa.
Vir­heettömän ko­mea elo­ku­va löytää nuot­tin­sa kou­kut­ta­van ele­gan­tis­ti. Tämä on ten­hoa­va road­mo­vie, kieh­to­va pe­rio­did­raa­ma, ja vas­tus­ta­ma­ton ka­ve­ri­ta­ri­na, jos­sa kaik­ki sy­lin­te­rit suih­kut­ta­vat draa­maa suo­neen elävällä syk­keellä. Upea to­si­ta­ri­na vä­lit­tyy il­man Hol­lywoo­din yli­lyön­tejä ja mies­ten ystä­vyys sy­ven­tyy vä­hin elein ja us­kot­ta­vas­ti kun­nes hah­mois­ta on enää vai­kea ol­la vä­littämättä.
Vig­go Mor­ten­sen te­kee Os­ca­rin ar­voi­sen suo­ri­tuk­sen oman kup­lan­sa rik­ko­va­na pas­kan­pu­hu­ja­na (hah­mon­sa omien sa­no­jen mu­kaan), jo­ka laa­jen­taa ho­ri­sont­te­jaan pa­kon edessä ja löytää val­loit­ta­vas­ti uu­den ystävän jos­sa­kin ra­sis­min ra­ja­seu­duil­la. Ma­hers­ha­la Ali te­kee yhtä­lail­la va­kuut­ta­van roo­lin mie­henä, jo­ka on me­nes­ty­nyt val­kois­ten maail­mas­sa, mut­ta ko­kee sa­mal­la jou­tu­neen­sa lo­ke­roon ja hu­kan­neen­sa yh­tey­den elämään. Ra­han tuo­ma ele­gans­si ja maanlä­hei­sen suo­ra­selkäi­nen re­hel­li­syys lyövät ta­ri­nas­sa kättä ta­val­la, jo­ka ri­kas­taa kaik­kien mu­ka­na ole­vien elämää.
E­lo­ku­va­na tämä on yk­sin­ker­tai­sen täy­del­li­nen ta­paus. Elo­ku­va pal­kit­tiin sekä par­haan elo­ku­van että par­haan si­vuo­san (Ma­hers­ha­la Ali) Os­ca­ril­la ai­van ai­heel­li­ses­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Tyylipuhdas periodikuva on tummasävyinen, terävä ja moitteettoman vakaa. Rauhallinen ääniraita antaa tapahtumien rullata omalla painollaan ja löytää iskunsa sekä dialogin, että tätä tahdittavien trio-esiintymisten kohdalla. (IJ)
25/01/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy