Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Big Hero 6

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.39*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 8717418450366

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

F­ran­so­kyo­hon, San Fran­cis­col­ta ja To­kiol­ta vai­kut­tei­ta saa­nee­seen kau­pun­kiin, si­joit­tu­va Dis­ney-­seik­kai­lu ker­too van­hem­pan­sa me­nettä­neestä nuo­res­ta mie­hestä, jo­ka jou­tuu va­lit­se­maan lait­to­mien pie­no­si­ro­bot­ti­tais­te­lu­jen ja tie­tei­so­pi­nah­jon vä­lillä.

F­ran­so­kyo­hon, San Fran­cis­col­ta ja To­kiol­ta vai­kut­tei­ta saa­nee­seen kau­pun­kiin, si­joit­tu­va Dis­ney-seik­kai­lu ker­too van­hem­pan­sa me­nettä­neestä nuo­res­ta mie­hestä, jo­ka jou­tuu va­lit­se­maan lait­to­mien pie­no­si­ro­bot­ti­tais­te­lu­jen ja tie­tei­so­pi­nah­jon vä­lillä.
Vaik­ka elo­ku­va pe­rus­tuu sa­man­ni­mi­seen Mar­vel-yh­tiön sar­ja­ku­vaan, sen lähtö­koh­ta tiettäväs­ti poik­keaa siitä. Poh­jim­mil­taan ta­ri­na on su­per­san­ka­ri-la­ji­tyy­pin pa­ro­dia. Se on ani­maa­tion voi­ma. Tee­ma kul­mi­noi­tuu Stan Leen muo­to­ku­vaan kar­ta­non seinällä.
Lu­vas­sa on nyt juo­ni­pal­jas­tus: Big He­ro 6:n tär­kein an­ti on se, et­tei siinä lo­pul­ta ole hy­viä tai pa­ho­ja, ei san­ka­rei­ta eikä kon­nia. Tämän kat­so­ja kui­ten­kin ta­juaa vas­ta lo­pus­sa.
E­lo­ku­van ni­mi tu­lee nuo­ris­ta tut­ki­jois­ta, jot­ka al­ka­vat hyö­dyntää tai­to­jaan su­per­san­ka­rei­na. Yk­si heistä ei ole ih­mi­nen, vaan hoi­toa­lan ro­bot­ti Bay­max.
Räis­kettä ja rä­minää riittää, mut­ta sil­ti tämä on poh­jim­mil­taan peh­mo­ta­ri­na. Toi­vot­ta­vas­ti tämä on suun­ta Yh­dys­val­tain viih­de­teol­li­suu­des­sa, jo­ka on no­jan­nut vä­ki­val­taan ja (siitä joh­tu­vaan) sen­ti­men­taa­li­suu­teen jo tois­ta sa­taa vuot­ta.
Tuo­ta jäl­kimmäistä on jon­kin ver­ran tässä­kin, mut­ta sil­mien sul­ke­mi­nen muu­ta­mak­si se­kun­nik­si aut­taa asiaa. Tämähän oli tak­tiik­ka­na pik­ku­po­jil­la ai­koi­naan vas­taa­vien ja hie­man toi­sen­lais­ten­kin koh­taus­ten ai­ka­na.
Big He­ro 6 voit­ti par­haan pitkän ani­maa­tion Os­ca­rin.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Lyhytelokuvat Kestit (2014, 6 nin.), joka voitti parhaan lyhytanimaation Oscasrin, Mickey Mouse in Tokyo Go (4 min), 22 min. dokumentit, poistettuja kohtauksia kommentein (13 min.) ja tiiseri. (PS)
12/06/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy