Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Cat.8

Lähtölaskenta maailmanloppuun 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2013Kesto: 176 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
1.78
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

Huo­let­to­mat Pen­ta­go­nin tie­de­mie­het so­hai­se­vat au­rin­koa kaik­ki­voi­puu­den huu­mas­sa ja käyn­nistävät maa­pal­lon lähtö­las­ken­nan.

Huo­let­to­mat Pen­ta­go­nin tie­de­mie­het so­hai­se­vat au­rin­koa kaik­ki­voi­puu­den huu­mas­sa ja käyn­nistävät maa­pal­lon lähtö­las­ken­nan. Pal­kit­se­van pök­kelö TV-d­raa­ma ot­taa ai­kan­sa ka­tast­ro­fin kait­sen­nas­sa, eikä ke­nelläkään, pre­si­dent­ti mu­kaan lu­kien, tun­nu ole­van liian kii­re pe­las­ta­maan maa­pal­loa. Kah­via ku­luu, neuk­ka­rin nah­ka­tuo­lit läm­pe­nevät ja au­rin­ko­myrs­ky­jen ly­hyt op­pimäärä eh­ditään ker­ra­ta mo­nes­sa eri miljöössä en­nen kuin krii­si on ta­pu­tel­tu.
Tämä on hy­vin pitkäl­ti täy­del­li­nen bud­jet­ti­luo­kan ka­tast­ro­fi­sar­ja, jo­ka osaa täyttää ai­kan­sa tur­huuk­sil­la ja tar­joil­la juu­ri riittävän pal­jon li­haa hen­kensä pi­ti­mik­si, jot­ta ka­na­vaa ei ole pak­ko vaih­taa. Ta­lou­del­li­sen sar­ja­tuo­tan­non op­pi­tun­ti­na tämä on jok­seen­kin en­si­luok­kai­nen esi­tys, mut­ta viih­teen suh­teen kan­nat­taa kään­tyä en­nem­min vaik­ka Aa­ron Eck­har­tin täh­dittämän ka­tast­ro­fijännä­rin "T­he Co­re" puo­leen.

Kuva, ääni & ekstrat

Pikkubudjetin TV-tuotannoksi puitteet on luotu viitseliäästi eivätkä ennen kaikkea välianimaatioina toimivat erikoistehosteetkaan herätä hallitsemattomia naurunpyrähdyksiä. Dialogivoittoisalla ääniraidalla ei juuri ole sanottavaa. (IJ)
02/06/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy