Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Incendies

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2011Kesto: 126 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 252607EAN: 5706132382308

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Rau­hal­li­ses­ti avau­tu­va ta­ri­na si­sa­ruk­sis­ta, jot­ka saa­vat äi­tinsä tes­ta­men­tis­ta kuul­la, että heidän isänsä on yllättäen yhä elos­sa ja että heillä on myös ve­li.

Rau­hal­li­ses­ti avau­tu­va ta­ri­na si­sa­ruk­sis­ta, jot­ka saa­vat äi­tinsä tes­ta­men­tis­ta kuul­la, että heidän isänsä on yllättäen yhä elos­sa ja että heillä on myös ve­li. Näyttäväs­ti ku­vat­tu ja oi­keis­ta miljöistä suu­res­ti hyö­tyvä ker­to­mus kä­sit­te­lee elämää kuo­le­man maus­ta­ma­na — elämää me­ne­tyk­sen ja vä­ki­val­lan­te­ko­jen vi­rittämässä maail­mas­sa. Yh­den per­heen vai­hei­ta ker­taa­van sa­la­po­lii­si­tehtävän näyttämönä toi­mii ni­meltä­mai­nit­se­ma­ton Lä­hi-Idän maa, minkä joh­dos­ta ta­ri­na voi kes­kit­tyä yh­teisö­jen si­jaan hy­vin yk­si­tyi­seen hen­kilöd­raa­maan. Saar­na pyr­kii kou­rai­se­maan vat­san­poh­jia myö­ten, mut­ta jättämään toi­vek­kaan aja­tuk­sen yh­teen­kuu­lu­vuu­des­ta ää­rimmäis­ten rik­ko­mus­ten jäl­keen­kin.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Waj­di Mouawa­din näy­telmään, mistä ei kylläkään näy merk­kiäkään il­ma­vas­sa miljöössä tai vähä­dia­lo­gi­ses­sa ker­ron­nas­sa. Ka­na­da­lais­tuo­tan­to­na syn­ty­nyt rans­kan­kie­li­nen elo­ku­va on­kin kai­kin puo­lin täy­si­ve­ri­nen elo­ku­va, jo­ka nou­si jo­pa Os­car-eh­dok­kaak­si. Kieh­to­vis­ta ai­nek­sis­taan ja eittämättömän tuo­rees­ta ot­tees­taan huo­li­mat­ta elo­ku­va jää etäi­sek­si ja aut­ta­mat­to­man hi­das­tem­poi­sek­si jännä­rik­si. Elo­ku­van fik­tii­vi­nen kon­teks­ti, kylmäs­ti luon­neh­di­tut hah­mot ja va­paas­ti­hen­gittävä ta­ri­nan­kul­je­tus yhtä ai­kaa kah­des­sa eri ajas­sa uh­kaa­vat­kin vetää draa­man um­pi­sol­muun, mut­ta il­me säi­lyy us­kot­ta­va­na ja lop­pu­rat­kai­su­kin on ver­rat­tain te­ho­kas, jos ei ai­van ham­pai­kas.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni. Musiikki on pannassa, mutta vähät tehosteet toimivat dokumentaarimäisesti. Ekstroissa kuvaustunnelmia hyvin välittävä juontamaton 44-minuutinen making of, joka sekin tuntuu kuitenkin tuhlaavan minuuttejaan. Kooste on tekstitetty englanniksi. (IJ)
10/03/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy