Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Star Wars VI - Jedin paluu

Star Wars VI: Return of the Jedi 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1983Kesto: 134 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112752620

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

T­ri­lo­gian kol­mas osa vetää lii­nat kiin­ni ja pu­noo kaik­ki tähän as­ti­sen seik­kai­lun lo­mas­sa pa­tou­tu­neet su­van­not yh­dek­si pitkäk­si ker­to­muk­sek­si.

T­ri­lo­gian kol­mas osa vetää lii­nat kiin­ni ja pu­noo kaik­ki tähän as­ti­sen seik­kai­lun lo­mas­sa pa­tou­tu­neet su­van­not yh­dek­si pitkäk­si ker­to­muk­sek­si.
Mat­kan var­rel­le mah­tuu yhä useam­pi le­gen­daa­ri­nen koh­taus hiek­ka­mons­te­rin avul­la teh­dystä te­loi­tuk­ses­ta im­pe­riu­min bunk­ke­rin val­loi­tuk­seen Ewo­kien avul­la, mut­ta ko­ko­nai­suus ha­luaa nyt selväs­ti ol­la enemmän draa­ma kuin seik­kai­lu. Pitkän poh­jus­tuk­sen jäl­keen edessä on lu­pail­tu yh­tee­not­to isän ja po­jan vä­lillä, ja yh­den tri­lo­gian päätös.
Ta­ri­na on pa­pe­ril­la hyvä, yhtä hyvä kuin aiem­mat­kin osat, mut­ta to­teu­tus on har­mil­li­sen verk­kai­nen ja tar­koi­tuk­sil­taan jo­pa hi­tu­sen it­se­riit­toi­nen, jos­kaan ei vielä häi­rit­se­vissä mää­rin. Edel­li­so­sien kii­re, jat­ku­va uh­ka ja seik­kai­lun vim­ma vaih­tu­vat nyt rau­hal­li­ses­ti sol­ju­vak­si draa­mak­si, jon­ka skoop­pi on fan­tas­ti­nen, mut­ta ote kaa­va­mai­nen ja saip­puaoop­pe­rois­ta tut­tu. Elo­ku­va luot­taa nyt sii­hen, että kat­so­ja ah­mii jo­kai­sen yk­si­tyis­koh­dan huo­mion her­kiämättä rau­hal­li­ses­ta ot­tees­ta huo­li­mat­ta. Kii­reettö­myys lä­hen­te­lee uni­suut­ta, ja me­kaa­nis­ta ta­ri­nan ker­ron­taa, mut­ta Lu­ca­sin unen imu voit­taa yhä ko­ti­mai­set silmä­luo­mien sisä­puo­lel­la. Draa­ma au­keaa kui­ten­kin kii­reettömäs­ti ja miljöö on fan­tas­ti­nen, jo­ten re­sep­ti voi­si ol­la pal­jon huo­nom­pi­kin.

Kuva

Hyvä kuva on jäsentynyt ja väritoistoaan myöten sekä ilmeikäs että luonteva. Jälki on paikoin aiempaa puuterimaisempaa, mutta väritoisto sekä valo ja varjo ovat kivasti kohdillaan. Kyseessä on aito 4K.

Ääni

Puhdas ääniraita päästää dialogin hallitsemaan peliä, mutta myös tehosteet ja taustalle tiputettu musiikkiraita toimivat hyvin.

Ekstrat

4K-levy on ekstraton. HD-levyllä hyvä yhteenleikattu tekijöiden kommenttiraita (George Lucas, Carrie Fisher, Ben Burtt ja Dennis Muren) sekä arkistoklipeistä koostettu tekijöiden kommenttiraita. Boksin kolmannella bonuslevyllä (HD) uusina lisinä keskustelu saagan tehosteista (10 min.) ja kooste äänitehosteista (5 min.). Lisäksi mukana on poistettuja kohtauksia (19 min.), teaseri, traileri, kaksi TV-spottia, haastatteluita (15 min.), juonnettu kooste otuksista (48 min.) sekä videogalleria pienoismalleista. (IJ)
02/09/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy