Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Casino Royale

Elokuva:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2006Kesto: 144 minuuttia
Julkaisija: Sony PicturesKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 203809  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony Pictures) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pier­ce Bros­na­nin täh­dittämät Bon­dit taan­tui­vat elo­ku­va ker­ral­laan en­tistä lap­sel­li­sem­mik­si sa­duik­si, jois­ta naut­ti­mi­nen vaa­ti lo­pul­ta hok­sot­ti­mien kai­va­mis­ta hy­vin syväl­le hiek­kaan.

Pier­ce Bros­na­nin täh­dittämät Bon­dit taan­tui­vat elo­ku­va ker­ral­laan en­tistä lap­sel­li­sem­mik­si sa­duik­si, jois­ta naut­ti­mi­nen vaa­ti lo­pul­ta hok­sot­ti­mien kai­va­mis­ta hy­vin syväl­le hiek­kaan. Tämä oli sinällään har­mi, kos­ka Bros­nan oli ver­rat­tain char­mant­ti pe­rijä Con­ne­ryn smo­kil­le ja myös toi­si­naan pin­taan kup­li­vil­le Ti­mot­hy Dal­to­nin trau­moil­le.
Uu­si Bon­di, Da­niel Craig, ve­ti smo­kin yl­leen val­tai­san yleisö­ko­hun saat­te­le­ma­na, eivätkä voi­mak­kaim­mat ää­net ol­leet ko­vin­kaan mai­rit­te­le­via. Ka­tu­tap­pe­li­jal­ta näyttävä Craig vai­kut­taa kieltämättä hie­man ek­sy­neeltä pu­ku päällä, mut­ta vas­ti­neek­si mie­hen luis­sa ja liik­keissä on ai­van uu­den­lais­ta räjähtävää voi­maa, jo­ka siirtää hah­mon ker­ta­hei­tol­la uu­del­le vuo­si­tu­han­nel­le. Jo oli ai­ka­kin.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Ian Fle­min­gin en­simmäi­seen Bond-kir­jaan, jo­ka esit­te­li tu­le­van su­pe­ra­gen­tin maail­mal­le jo vuon­na 1953. Elo­ku­va kui­ten­kin vetää ai­ka­jat­ku­mon uu­sik­si siirtämällä ta­ri­nan ny­kypäivään ja heittämällä aloit­te­le­van Bon­din aiem­mis­ta elo­ku­vis­ta tu­tun M:n, Ju­di Denc­hin, ham­pai­siin. Ehkä syynä on edel­lis­ten elo­ku­vien syöttämä pa­junköy­si, mut­ta ase­tel­ma toi­mii al­ku­mi­nuu­teil­ta as­ti täy­sin on­gel­mit­ta.
Sa­moin elo­ku­van alus­ta as­ti on selvää, että uu­si Bon­di on asen­teel­taan täy­sin yli­ve­roi­nen otus vii­meai­ko­jen le­lu­lef­foi­hin näh­den.

Kuva, ääni & ekstrat

Ekstroissa erinomainen dokumentti elokuvan synnystä (27 min.), katsaus stunteihin (25 min.), hauska tribuutinomainen dokumentti Bond-tytöistä (49 min.) ja Chris Cornellin musiikkivideo. Ei-teräväpiirtomuodossa tarjoiltavat ekstrat ovat identtiset tuplalevy-DVD:n ekstrojen kanssa. R2-UK. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy