Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Rogue One: A Star Wars Story

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 134 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.39*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418495831

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

U­ni­ver­su­mi on hädässä.

U­ni­ver­su­mi on hädässä. Pa­han Voi­mat ovat muo­kan­neet uu­den jouk­ko­tu­lia­seen, Kuo­le­mantäh­den. Sisä­pii­ristä vuo­taa jy­myuu­ti­nen. Jät­tiläismäi­sen mur­havä­li­neen sisäl­myk­siin on jä­tet­ty tie­toi­nen bu­gi. Tek­nistä va­ja­vai­suut­ta et­simään ryntäävät liit­tou­tu­neet ka­pi­nal­lis­jou­kot.
Ro­gue One: A Star Wars Sto­ry on me­ga­lo­maa­ni­nen ava­ruus­tais­te­lu, jos­sa muo­to voit­taa sisällön tu­tuin lu­ke­min 6-1. Hah­mo­ja hal­lin­noi­daan tylsäs­ti, minkää­nas­teis­ta luon­net­ta ei voi odot­taa. Hyvän ja pa­han tais­te­lus­sa on pientä pe­li­va­raa, jo­pa ohue­no­hui­ta muut­tu­jia. Edes hy­villä ei ole pelkästään hyvät mie­lissä. Ka­pi­nal­lis­ryh­mien yh­tei­sen sä­ve­len ha­ke­mi­nen luo miel­leyh­ty­miä mo­niin ar­ki­siin po­liit­tis­ten ryh­mit­ty­mien se­koi­lui­hin.
Vii­me­het­ki­siä pe­las­tu­mi­sia ja maa­han­kaa­tu­vaa troo­per-me­tal­lia ku­va­taan rut­kas­ti. Pla­neet­to­jen ja mui­den tai­vaan­kap­pa­lei­den vä­li­nen pouk­koi­lu ajau­tuu lial­li­suuk­siin, sy­vemmän sisällön esit­te­le­mi­nen huk­kuu kuo­ren al­le.
So­pi­vas­ti jou­lu­mark­ki­noil­le 2016 val­mis­tu­nut uu­si Star Wars -tuo­te­ket­jus­ta spi­noff-rai­teil­le ajau­tu­nut elo­ku­va viih­dyttää pie­nestä räis­ki­mi­sy­lian­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Elo­ku­va­sar­jan al­kuai­koi­hin si­joit­tu­va Ro­gue One toi­mii ko­ko­nai­suut­ta miel­lyttäväs­ti sy­ventäen ja vä­rittäen. Yllä­tys­ten perässä juok­se­vat et­si­nevät sil­ti eri sa­lin. (VA)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Kahden levyn laitos: ekstrat on tallennettu omalla levylleen. Dokumentteja on kaikkiaan 74 min. (PS)
30/04/2017
30/04/2017
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy