Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Blade Runner – kahden levyn erikoisjulkaisu

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1982Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: PCM5.1
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 90210EAN: 7321946184696

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kaik­kien ai­ko­jen pa­ras scien­ce fic­tion –e­lo­ku­va pe­rus­tuu gen­ren suu­ren kir­jai­li­jan — Phi­lip K. Dic­kin — ly­hyehköön ro­maa­niin ”­Do And­roids Dream of Elect­ro­nic Sheep?”.
Ih­mi­syy­den yti­messä lii­ku­taan. Suu­ryh­tiö on ju­ma­la ja kei­noih­mi­set ju­ma­lan lap­sia. Kun pääand­roi­din vii­mei­nen käyttöpäivä lau­keaa, hän ar­mah­taa pää­hen­kilön. Sym­bo­liik­kaa, jos missä.
Oh­jaa­jan leik­kaus (e­del­leen komp­ro­mis­si Scot­tin ja stu­dion vä­lillä) syrjäyt­ti vii­ti­sen­tois­ta vuot­ta sit­ten van­han elo­ku­va­teat­te­ri­ver­sion, jos­sa Har­ri­son For­din ker­to­janää­ni kul­jet­ti juon­ta eteenpäin mus­tan elo­ku­van tyy­liin.
Pitkään odo­tel­tu oh­jaa­jan lo­pul­li­nen ver­sio kor­jaa tämän vuo­den 1992 ver­sion pie­niä puut­tei­ta.
Sa­tu­nai­sen kat­so­jan sil­missä erot eri ver­sioi­den vä­lillä ovat vähäi­sett, jos ei ote­ta lu­kuun en­simmäi­sen teat­te­ri­ver­sion ker­to­janääntä, yk­si­sar­vis­koh­taus­ta tai pää­pa­rin on­nel­lis­ta len­toa koh­ti tun­te­ma­ton­ta. Uu­si ver­sio te­kee tästä so­pas­ta en­tistä si­loi­sem­man. To­tuu­den ni­messä olen pitä­nyt kai­kis­ta ver­siois­ta. Jo­pa ori­gi­naa­lin ker­to­janää­ni yh­distää miel­lyttäväs­ti sci­fin ja 1940-lu­vun film noi­rin.

Kuva

Muuten muutokset ovat ennen kaikkea audiovisuaalisia. Ensimmäinen DVD-versio teki sivureunoihinsa mustat palkit, vaikka takakansi kertoi kuvan olevan anamorfisen, eikä tarkkuus ollut muutenkaan rapoinen. Nyt kuvakohina ja rakeisuus on siivottu minimiin käyttämällä alkuperäistä negatiivia.

Ääni

Mutta ennen kaikkea vanha Dolby Surround on miksattu kuuden kanavan masterista DD5.1:ksi. Nyt on iskua, suvantoa ja harmoniaa. Jopa Vangeliksen mielipidehajontaa aiheuttava musiikki soi jopa taivaallisin soundein.

Ekstrat

Ekstroihin on tallennettu kolme kommenttiraitaa, ohjaajan lyhyt intro ja 214 min. dokumentti. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy