Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Star Wars: The Force Awakens

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418477707

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tämä on ehkä pa­ras Star Wars -e­lo­ku­va yli 30 vuo­teen.

Tämä on ehkä pa­ras Star Wars -e­lo­ku­va yli 30 vuo­teen. Lap­se­no­mai­sen seik­kai­lu­mie­li­nen epi­so­di käyn­nistää ko­neis­ton uu­del­la mie­hi­tyk­sellä, mut­ta yhä tut­tu­ja avain­hah­mo­ja het­ken mu­ka­naan vetäen. Ko­mea ja ko­he­rent­ti ta­ri­na esit­te­lee uu­det san­ka­rit, yk­sinään sel­viämään op­pi­neen nuo­ren nai­sen ja Stormt­roo­pe­rin haar­nis­kan pai­non har­teil­taan ka­ris­ta­neen mus­tan mie­hen, jot­ka kyllä täyttävät kaik­ki de­mog­ra­fia­ko­sis­ke­lun mer­kit, mut­ta ot­ta­vat kui­ten­kin oman paik­kan­sa va­kuut­ta­vas­ti. Vah­va naispääo­sa ja ke­peän vas­ta­han­kai­sen taus­tan omaa­va miespääo­sa ovat­kin tämän suo­la. Myös väläh­dyk­senä nähtävät aiem­pien so­tien rau­niot an­ta­vat kieh­to­van al­ku­sysäyk­sen ta­ri­nal­le.
E­lo­ku­va mais­tuu har­mil­li­sen pal­jon Star Wars -tar­kis­tus­lis­tan lä­pikäy­mi­seltä. Tässä on sa­lais­ta vies­tiä yk­sin aa­vi­kol­la kul­jet­ta­via droi­de­ja, lei­juau­to­ja, so­la­len­to­ja, hämä­riä kan­sainvä­li­siä baa­re­ja, or­po­ja je­di­nal­ku­ja, miek­ka­tap­pe­lui­ta ja fa­ta­lis­ti­nen lop­pu­koh­taus sisä­sil­lal­la. Myös it­se ta­ri­na on pie­niä lisä­maus­tei­taan lu­kuun ot­ta­mat­ta kuin al­ku­peräi­sistä epi­so­deis­ta uu­tet­tu, nyt jat­ku­vas­ti su­ku­pol­ven­vaih­dos­ta pe­da­ten. Sil­ti on vai­kea vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että jos tämä oli­si se en­simmäi­nen Star Wars omal­la koh­dal­la voi­si elo­ku­va tun­tua yhtä upeal­ta kuin epi­so­di 4. Nyt­kin trip­pi on hyvä, mut­ta vä­li­nu­me­ro­mai­nen.

Kuva, ääni & ekstrat

Kiitettävä kuva ja ääni. Itse elokuvalevy on ekstraton, mutta kahden levyn boksin bonuslevyltä löytyy kattava making of (69 min.), poistettuja kohtauksia (4 min.) ja sarja koosteita harjoitusluvusta (4 min.), olioista (10 min.), BB-8:sta (6 min.), miekkailusta (7 min.), tehosteista (8 min.), musiikkiraidasta (7 min.) ja hyväntekeväisyydestä (3 min.). Steelbook. (IJ)
08/05/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy