Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Boys Cry

La terra dell’abbastanza 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: R&A 2018 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (R&A 2018) ellei toisin mainita.

Elokuva

Öi­nen hur­jas­te­lu päät­tyy va­ka­vin seu­rauk­sin.

Öi­nen hur­jas­te­lu päät­tyy va­ka­vin seu­rauk­sin. Vauh­din so­kai­se­mat Ma­no­lo ja Mir­ko jyräävät pik­ku-Pan­dal­laan tun­te­mat­to­man ih­mi­sen yli. Ajan hen­gen mu­kai­ses­ti, nuo­ru­kai­set kaa­sut­ta­vat kar­kuun. Jääkö tyhjänpäiväi­nen kaa­hai­lu ja vä­lin­pitämättö­myys ran­gais­tuk­set­ta?
Elämä osoit­taa kum­mal­li­suu­ten­sa. Ikävä vä­li­koh­taus avaa ka­ve­ruk­sil­le por­tit koh­ti erään­lais­ta — sa­no­taan­ko vaik­ka ita­lia­lais­ta — unel­maa. Ti­lai­suu­teen tar­tu­taan silmänräpäyk­sessä. Ma­no­lon ja Mir­kon ha­vai­tes­sa het­kensä saa­pu­neen, pun­ta­roin­nil­le ei tässä het­kessä ole ti­laa. Elämä to­dis­taa ran­gais­tus­kei­no­jen­sa ole­van mo­nen­lai­set.
Da­mia­no ja Fa­bio D’In­no­cen­zon esi­koi­se­lo­ku­va nos­taa esiin tär­keitä tee­mo­ja. D'In­no­cen­zot poh­ti­vat pe­rin­tei­siä mo­raa­li­ky­sy­myk­siä lu­kui­sil­la ta­hoil­la. Boys Cry ryn­nii ih­mis­mie­len poh­ja­mu­tiin: ri­kok­sen oi­keu­tuk­seen, häikäi­lemättömään oma­ne­dun­ta­voit­te­luun, ystä­vyy­den päi­vittäis­kaup­pa­hin­taan. Kiin­toi­sin ky­sy­mys lie­nee poh­jim­mai­se­na. On­ko me­nes­tyk­seen ja rik­kauk­siin ha­mua­va nuo­ri­so to­del­la näin hel­pos­ti os­tet­ta­vis­sa?
Kuin­ka pie­nestä voi ol­la­kaan kiin­ni vaa'an­kie­li-ih­mi­sen lui­su­mi­nen vääräl­le puo­lel­le? Luok­kae­ro­jen kas­vaes­sa, ra­ja­ta­pau­sih­mis­ten määrän lisään­tyessä mo­der­nin Eu­roo­pan mal­liin, on lie­nee selvää, että tu­le­vai­suu­den­ku­va ei voi op­ti­mis­ti­sem­pi ol­la.
Ma­fiae­lo­ku­val­le tyy­pil­li­nen kolk­ko dia­lo­gi toi­mii Roo­man slum­mien piir­tyessä taus­tal­le ki­vi­sinä ja ka­rui­na. Pao­lo Car­ne­ran ka­me­ra on jat­ku­vas­ti poi­kien nis­kas­sa — kuin pa­haa en­nus­taen.
D'In­no­cen­zon vel­jes­ten ää­rimmäi­sen ah­dis­ta­va vi­sio toi­mii toi­vot­to­muu­des­saan. Se vel­loo pa­huu­des­sa, nos­taen esiin ih­mis­kun­nan syrjä­tiel­le hor­jah­ta­neet — lap­si­huo­ris­ta pa­rit­ta­jiin.
Pa­kah­dut­ta­van tark­ka­silmäi­nen teos nähdään Rak­kaut­ta & Anar­kiaa -fes­ti­vaa­leil­la 2018. Elo­ku­vas­sa on eng­lan­nin­kie­li­nen teks­ti­tys. (VA)
17/09/2018

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy