Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Still Alice

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2014Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
  EAN: 733018002159

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Ei ole ko­vin lu­paa­vaa: kat­son tätä elo­ku­vaa muis­tia­lan am­mat­ti­lai­sen kans­sa, kun­nes huo­maan, että hän on nu­kah­ta­nut 52 mi­nuu­tin koh­dal­la.

Ei ole ko­vin lu­paa­vaa: kat­son tätä elo­ku­vaa muis­tia­lan am­mat­ti­lai­sen kans­sa, kun­nes huo­maan, että hän on nu­kah­ta­nut 52 mi­nuu­tin koh­dal­la.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Li­sa Ge­no­van ro­maa­niin. Se ker­too vii­si­kymp­pi­sestä ling­vis­tii­kan pro­fes­so­ris­ta, jon­ka ura tyssää har­vi­nai­seen, pe­rinnöl­li­seen var­hai­siän Alz­hei­me­rin tau­tiin.
S­till Ali­ce on pe­rin so­vin­nai­nen elo­ku­va, vaik­ka ku­vaa­kin pää­hen­kilön pis­sat hou­suis­sa ja kas­vat­taa draa­maa pää­hen­kilön it­se­mur­ha-ai­keil­la. Se ko­koaa kaik­ki ai­he­pii­rin kli­seet per­heen reak­tioi­neen ja työ­paik­ka­pai­nei­neen.
Jos työ­mie­hen kie­lellä tätä ku­vai­si niin kes­ki­ver­toon on py­rit­ty, eikä prii­maa puk­kaa.
Ju­lian­ne Moo­ren kun­niak­si on sa­not­ta­va, että hän on hyvä näyt­te­lijä, kos­ka hän tun­tuu pe­rin ra­kas­tu­neel­ta Alec Bal­dwi­nin näyt­te­lemään avio­mie­heen. Bal­dwin on maan­sa jus­si­jurk­ka eli hy­vin epä­miel­lyttävä roo­leis­saan, vaik­ka to­del­li­suu­des­sa voi ol­la pe­rin mu­ka­va veik­ko.
E­lo­ku­va sai Suo­mes­sa hyvät ar­viot. Ih­met­te­len hie­man. Ehkäpä se herät­ti ih­mis­ten em­pa­tian.
Mi­nua hie­man häi­rit­see se, että yh­dys­val­ta­lai­nen draa­ma ku­vaa li­ki poik­keuk­set­ta ylä­luo­kan elämää. To­ki ling­vis­tii­kan pro­fes­so­rin ä­kil­li­nen muut­tu­mi­nen hei­kok­si ja au­tet­ta­vak­si luo jän­ni­tettä, mut­ta ta­val­li­nen kan­sa vain vi­lah­taa muis­ti­sai­rai­den ko­kouk­sis­sa. Sentään vi­lah­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
16/07/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy