Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Taru Sormusten herrasta: Kuninkaan paluu

The Lord of the Rings: The Return of the King 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2003, 2012Kesto: 200/263 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018017948

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ta­run päätö­so­sa on vä­kevä osa tai­val­ta, jo­ka ei päästä ot­tees­taan en­nen vii­mei­siä ku­via.

Ta­run päätö­so­sa on vä­kevä osa tai­val­ta, jo­ka ei päästä ot­tees­taan en­nen vii­mei­siä ku­via. Ih­mis­kun­ta hoi­per­te­lee jat­ku­vas­ti li­ki var­man tu­hon par­taal­la, mut­ta kuin ih­meen kaut­ta pa­huu­den lä­hes var­mas­sa yliot­tees­sa on jat­ku­vas­ti sat­tu­man mentävä särö.
Tol­kie­nin kynäi­lemä ja Pe­ter Jack­so­nin vir­tuoo­si­mai­ses­ti tah­dit­ta­ma seik­kai­lu ete­nee yhtä ai­kaa ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la ja ju­mal­ta­ru­ja ko­sis­kel­len, ho­bi­tin­ko­kois­ten as­kel­ten ja ku­nin­kaal­li­sen ve­ren vel­voit­ta­mien suu­reel­lis­ten el­kei­den kaut­ta. Pa­kah­dut­ta­van ko­mea ta­ri­na ja hui­kea au­dio­vi­suaa­li­nen 4K-kuo­si nau­lit­se­vat nyt vuo­ren­var­mas­ti ruu­dun ää­reen.
Har­va ta­ri­na kan­taa lop­puun saak­ka tai var­sin­kaan on­nis­tuu päät­te­lemään lan­ko­jaan mi­tenkään ele­gan­tis­ti. Tämä kan­taa, ja myös ta­ri­nan ite­roi­va lop­pu toi­mii hy­vin jääh­dyt­te­lynä kai­ken koe­tun jäl­keen. Lop­pu­tu­le­ma on jo alus­ta as­ti täh­tiin kir­joi­tet­tu, mut­ta pol­ku koh­ti le­gen­daa on tästä huo­li­mat­ta kaik­kea muu­ta kuin it­sestään­selvä tai me­kaa­ni­nen. Tämä on elo­ku­va­ko­ke­mus, jon­ka koh­dal­la su­per­la­tii­vit eivät tun­nu riittävän.
Perä­ti yh­deksän le­vyn bok­si sisältää kaik­kien kol­men elo­ku­van teat­te­ri- ja ex­ten­ded edi­tion -ver­siot. Al­ku­peräi­set teat­te­ri­ver­siot on ku­kin pa­kat­tu yh­del­le omal­le le­vyl­leen ja pi­den­ne­tyt ver­siot ja­kau­tu­vat ai­na kah­den le­vyn yli.

Kuva

Mahdottoman komea kuva on elävän tarkka, värikylläinen ja vakaa. Vuosien edetessä trilogian ensimmäisestä osasta tähän on tekniikka suitsinut jälkeä vain entistä parempaan otteeseen. Vaatteiden tekstuurit, haarniskoiden yksityiskohdat ja fantastisen satumaiset vistat kaikki toistuvat komean vivahteikkaasti - myös puuparran kasvoilla tuntuu tässä olevan merkittävästi enemmän yksityiskohtia kuin edellisosassa. Kyse todellakin on taidolla remasteroidusta aidosta 4K:sta, joka yltää referenssinä kuninkuusluokkaan.

Ääni

Kauniin elävä ääniraita taitaa fanfaarit ja taistelut, ja luo koko tilakuvan täydeltä eloa satuun. Dialogi soljuu puhtaasti ja musiikkiraita sielukkaasti. Tästä on mahdoton kuvitella enää parannusta.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
02/04/2021
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy