Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Narnian tarinat – Prinssi Kaspian

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 150 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD7.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 206880EAN: 8717418163389

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Nar­nia-e­lo­ku­vat ovat tun­tu­neet ai­ka­moi­sil­ta pet­ty­myk­siltä.

Nar­nia-e­lo­ku­vat ovat tun­tu­neet ai­ka­moi­sil­ta pet­ty­myk­siltä. Sinänsä läh­to­koh­ta­kin oli huo­no, sillä eittämättä ang­lo­sak­si­sen las­ten­kir­jal­li­suu­den klas­si­koi­hin kuu­lu­neet seit­semän osaa sai­vat al­kun­sa kaik­kea muu­ta kuin kris­til­li­seltä poh­jal­ta. Ai­na­kin yhtä kym­me­nestä käs­kystä ri­kot­tiin, sillä tyy­pil­li­senä kir­kon­mie­henä C.S. Lewis käyt­ti pu­bi­ko­kouk­sis­sa teks­tejään lu­ke­neen J.R.R. Tol­kie­nin ai­voi­tuk­sia luo­des­saan omaa fan­ta­sia­maail­maan­sa.
Kir­ja­sar­jaa vai­va­si kirk­kous­ko­vai­suu­den imelä ote, mut­ta sen saat­toi pai­naa ai­na ta­ka-a­lal­le. Ih­me kyllä, elo­kiu­va­ver­siois­sa ka­to­li­nen puh­da­sop­pi­suus ei ole saa­nut juu­ri­kaan sym­bo­liik­kaa suu­rem­paa pai­noar­voa, mut­ta sekään ei tun­nu aut­ta­van. Nyt lop­pu­tu­lok­se­na on ai­ka vähäi­sellä ka­ris­mal­la näyt­te­le­vien las­ten pouk­koi­lu pit­kin ai­ko­ja ja kään­teis­maail­mo­ja. Uro­te­ko­jen us­kot­ta­vuus jää pe­rin ky­see­na­lai­sek­si.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita toistuvat kauniisti ja virheittä. Kahdella levyllä. Ekstroissa kommenttiraita, 110 min. dokumentit, 20 poistettua kohtausta kommentein (11 min.) ja mokaotoksia. (PS)
27/11/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy