Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Vares – Huhtikuun tytöt

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 79491  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kä­vi sää­lik­si näyt­te­lijä Ju­ha Vei­jos­ta, jo­ka pot­kais­tiin pois Va­res-e­lo­ku­vien ni­mi­roo­lis­ta.

Kä­vi sää­lik­si näyt­te­lijä Ju­ha Vei­jos­ta, jo­ka pot­kais­tiin pois Va­res-e­lo­ku­vien ni­mi­roo­lis­ta. Alek­si Mä­kelän oh­jaa­mien fil­mien jat­kok­si Rei­jo Mäen ri­kos­ro­maa­neis­ta tehtä­vien kuu­den uu­den elo­ku­van pää­roo­liin va­lit­tiin Ant­ti Rei­ni.
Nyt käy sää­lik­si Rei­niä, jon­ka rau­tai­nen am­mat­ti­tai­to tuh­laan­tuu ja hyvä mai­ne ra­pi­see vä­ki­sin suol­let­tuun po­lii­si­sar­ja­bulk­kiin.
Mä­kelän ja Vei­jo­sen Va­rek­set oli­vat ai­na­kin haus­ko­ja. Uu­den Va­res-sar­jan aloi­tus­fil­mi Pa­han suu­del­ma ja tämä toi­nen, Huh­ti­kuun tytöt, ovat sur­kei­ta äpös­tyk­siä.
Jos An­ders Engström yrit­ti­kin par­haan­sa luo­kat­to­man huo­non kä­si­kir­joi­tuk­sen kans­sa, ei Lau­ri Törhö­nen saa vii­mei­simpään mitään ryh­tiä saa­ti tolk­kua.
Nyt tut­ki­taan 90-lu­vul­la Tu­rus­sa ka­don­nei­den nuor­ten nais­ten ta­paus­ta. Sot­kuun se­kaan­tuu en­nus­ta­jaeuk­ko, ri­kos­pai­kal­le pa­laa­va tun­no­ton mur­haa­ja, huip­pu­lii­ke­mies ja etu­ri­vin po­lii­tik­ko.
Va­rek­sen ympä­rillä on tut­tu jen­gi: toi­mit­ta­ja Ruu­hio, kir­jai­li­ja Luu­sal­mi, an­tik­va­riaat­tia pitävä pas­to­ri ja pik­ku­ri­kol­li­nen Kyy­pak­kaus. Sekä tie­tys­ti lau­ma ke­vyt­kenkäi­siä naik­ko­sia, joi­ta kat­sel­les­sa toi­voi­si yk­si­tyi­set­sivän tu­le­van jär­kiinsä ja lyövän hynt­tyyt yh­teen ylä­ker­ran tak­si­kus­ki-An­nan (Ma­ria Jär­ven­hel­mi) kans­sa.
Al­keel­lis­ta, ra­kas Va­res! Näin te­ki­si mie­li sa­noa Sher­lock Hol­me­sia mu­kail­len. Tut­kin­nan ja toi­min­nan si­jaan kä­si­kir­joit­ta­ja Ka­ta­rii­na Sou­ri ja oh­jaa­ja Törhö­nen näyttävät kat­so­jal­le tylsäs­ti pöydän ympä­rillä pu­hu­via päitä. Va­res it­se jat­kaa yh­den­te­kevää yk­sin­pu­he­luaan. Juo­ni on se­ka­va, mut­ta niin it­sestään selvä, että kun lan­ko­ja lop­pu­ku­vas­sa sol­mi­taan yh­teen, kat­so­ja tietää jo kai­ken eikä enää jak­sa vä­littää.
Pa­ran­nus­ta en­ti­seen on yleensä kil­tin ja kui­va­kis­koi­sen Tais­to Ok­sa­sen it­se il­ki­mys tap­pa­ja­na. Ve­te­raa­ni Is­mo Kal­lion suu­ren­moi­nen läsnäo­lo ko­hot­taa se­kin tun­nel­maa. Mut­ta elo­ku­va ei ole näi­den roo­lien ar­voi­nen.
Huh­ti­kuun tytöt on huo­no, oi­kein huo­no.
Uu­sis­ta Va­rek­sis­ta pi­ti tul­la Suo­mi-k­ri­min vien­ti­tuo­te. Ehkä jo­ku ul­ko­mai­nen hank­ki­ja sar­jan epä­huo­mios­sa os­taa mai­nos­ka­na­van­sa oh­jel­matäyt­teek­si, jos pa­rem­paa ruot­sa­lais­ta laa­tua ei ole saa­ta­vil­la. Mut­ta sitä en­nen hei­kon tv-e­lo­ku­van ta­soi­set Va­rek­set pitää ko­tiy­leisön raa­hau­tua kat­so­maan oi­kein val­ko­kan­kaal­ta. On­ko to­siaan pak­ko tehdä val­miik­si kaik­ki kuu­si? Mik­si vir­heitä pitää tois­taa? (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Ekstroissa traileri, musatraileri ja musiikkivideo. (PS)
11/07/2012
11/07/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy