Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

How to Marry a Millionaire

Kuinka miljonääri naidaan 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1953Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 2.55
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 7340112705299

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tyttö­kol­mik­ko muut­taa newyor­ki­lai­seen luk­sus­vuok­rakämppään ai­noa­na tar­koi­tuk­se­naan na­pa­ta it­sel­leen rik­kat avio­mie­het en­nen kuin jo­ku hok­saa heidän pe­linsä.

Tyttö­kol­mik­ko (Ma­ri­lyn Mon­roe, Lau­ren Ba­call ja Bet­ty Grab­le) muut­taa newyor­ki­lai­seen luk­sus­vuok­rakämppään ai­noa­na tar­koi­tuk­se­naan na­pa­ta it­sel­leen rik­kat avio­mie­het en­nen kuin jo­ku hok­saa heidän pe­linsä. Hui­ja­ri­kol­mik­ko pää­tyy kui­ten­kin löytämään it­sel­leen so­pi­van hur­maa­vat mie­het, jot­ta pe­lit saa­vat jäädä.
Lau­ren Ba­cal­lin kylmäs­ti vetämä trio käyttää mie­hiä su­rut­ta hyväk­seen, mut­ta hui­pu­tuk­ses­ta ei sil­ti voi kos­kaan ol­la liian ny­reissään. Ta­ri­naa ei liion saa ot­taa va­ka­vas­ti — tästä pitävät huo­len mu­kaan lei­vo­tut vit­sit Mon­roes­ta kä­velämässä päin sei­niä il­man silmä­la­se­jaan ja tyttö­jen ku­vi­te­tut toi­veu­net. Huu­mo­ri ei ai­van is­ke kai­kil­la sy­lin­te­reillä, mut­ta hu­pia riittää sil­ti vai­vat­ta yh­den hi­taan il­tapäivän ra­tok­si.
Tämä oli ai­koi­naan vas­ta toi­nen Ci­ne­mas­co­pe-laa­ja­ku­va­muo­dos­sa jul­kais­tu elo­ku­va en­simmäi­sen ol­les­sa "T­he Ro­be". 20th Cen­tu­ry Fo­xin ke­hittämä laa­ja­ku­va­muo­to oli tar­koi­tet­tu tuo­maan TV-ruu­tu­jen ää­reen vie­tel­lyt kat­so­jat ta­kai­sin elo­ku­va­teat­te­rei­hin, missä for­maat­ti kor­va­si pie­nillä in­ves­toin­neil­la aiem­man ns. 1.37:1 aka­te­mia-koon. Täy­sin on­gel­mat­to­mas­ti siir­tymä ei sil­ti men­nyt sillä muh­kean vä­ri­maail­man tuot­ta­neen Tech­ni­co­lor-p­ro­ses­sin ja ana­mor­fi­sia lins­sejä hyö­dyntävän Ci­ne­ma­so­pen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen osoit­tau­tui on­gel­mal­li­sek­si — jo­pa siinä mää­rin, että vä­rip­ro­ses­si jou­dut­tiin ko­ko­naan muut­ta­maan aiem­mas­ta. Vä­rikä­sit­te­lystä huo­li­mat­ta myös it­se Ci­ne­mas­co­pen en­simmäi­set ver­siot aset­ti­vat ra­joi­tuk­sia ku­van terä­vyy­del­le ja sen myötä il­mei­ses­ti myös näyt­te­lijöi­den ku­vau­setäi­syy­del­le: tässä­kin ta­pah­tu­mat tun­tu­vat jäävän peh­meik­si ja pai­koin pa­ri ase­kel­ta to­tut­tua etäämmäl­le ka­me­ras­ta.

Kuva & ääni

Kuvanlaatu jää jälkeen aiempien Monroe-elokuvien tarjoamasta HD-kuvasta. Jälki on pääosin ilahduttavan vakaata ja väritoisto kohtuullista (joskin Technicolor-loistoon verrattuna hieman hailakkaa), mutta terävyydessä ei kaikkia odotuksia lunasteta. Kuva jää moninpaikoin huntumaiseksi, vaikka kohinanvaimennuksesta ei olekaan kyse, ja muutamaan otteeseen toisto pumppaa hieman. Samanlaiset ongelmat ovat vaivanneet myös aiempia DVD-versioita, joten kyse on onnistuneesta suorituksesta materiaalin asettamissa puitteissa. Ääniraita on tarjolla sekä häviöttömänä DTS-HD Master Audio -raitana, että aeimmilta DVD-versioilta tuttuna Dolby Digital 4.0 -raitana.

Ekstrat

Ekstroissa Movietone-uutisklippi (1 min.) ja traileri. Lisäksi mukana on muiden Monroe-elokuvien trailereita. (IJ)
16/11/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy