Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Unbroken

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 137 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: Dolby TrueHD7.1
DTAtmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
VET: xxxxEAN: 5053083035877

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

An­ge­li­na Jo­lien toi­nen ko­ko­pitkä oh­jaus on kun­nian­hi­moi­nen to­si­ta­ri­na Louis Zam­pe­ri­nis­ta, jo­ka kas­voi hult­tios­ta olym­pia­juok­si­jak­si vuo­den 1936 Ber­lii­nin olym­pia­lai­siin men­nessä ja jou­tui so­dan sy­tyt­tyä en­tistä ko­vem­man koe­tuk­sen eteen Tyy­nellä val­ta­me­rellä.

An­ge­li­na Jo­lien toi­nen ko­ko­pitkä oh­jaus on kun­nian­hi­moi­nen to­si­ta­ri­na Louis Zam­pe­ri­nis­ta (Jack O'­Con­nell), jo­ka kas­voi hult­tios­ta olym­pia­juok­si­jak­si vuo­den 1936 Ber­lii­nin olym­pia­lai­siin men­nessä ja jou­tui so­dan sy­tyt­tyä en­tistä ko­vem­man koe­tuk­sen eteen Tyy­nellä val­ta­me­rellä.
Pe­las­tus­ve­neessä kes­kellä mer­ta käy­ty lä­hes 50 päivän mit­tai­nen sel­vi­ty­mis­tais­te­lu oli­si it­sessään elo­ku­van ar­voi­nen ta­pah­tu­ma, mut­ta yh­den koi­tok­sen pää­tyt­tyä seu­ra­si toi­nen ja­pa­ni­lai­sel­la van­ki­lei­rillä. Yh­del­le elo­ku­val­le ko­ko ta­ri­nas­sa tun­tuu­kin ole­van mil­tei lii­kaa pu­rek­sit­ta­vaa, mut­ta rau­hal­li­sen poh­dis­ke­le­vas­ti ete­nevä elo­ku­va pitää lan­gat kä­sissään hy­vin. Tässä oli­si voi­nut ol­la tar­peen tehdä pe­ter­jack­so­nit ja pa­loi­tel­la ta­ri­na tri­lo­giak­si, mut­ta ta­lou­del­li­set rea­li­tee­tit eivät sitä var­mas­ti­kaan oli­si mah­dol­lis­ta­neet.
Jo­lie ku­vit­taa ta­pah­tu­mia ihail­ta­van us­kot­ta­vas­ti ja yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti, ja yhtä ai­kaa sekä kau­niin ku­vauk­sel­li­ses­ti että mil­tei do­ku­men­taa­ri­mai­sen pa­kot­to­mas­ti. Elo­ku­van ta­ri­na, il­me, ku­vaus, mu­siik­ki- ja ää­ni­rai­ta sekä en­nen kaik­kea ker­ron­nan tah­ti ovat kuin suo­raan Clint Eas­twoo­din elo­ku­vas­ta, mut­ta ko­ko­nai­suus ei tun­nu ko­pioi­dul­ta. Pai­koin draa­man ko­ros­ta­mi­nen lä­hes­tyy liioit­te­lua, näin eri­tyi­ses­ti alun pom­mi­ko­neen luuk­ku­jen sul­ke­mi­sen ja en­sia­vun lo­mit­tues­sa, mut­ta lä­hes ai­na va­lin­ta on pe­rus­tel­tu. Draa­maa kun ta­pah­tu­mis­sa riittää, sa­moin kieh­to­via yk­si­tyis­koh­tia ai­na val­koi­sek­si maa­la­tuis­ta mai­to­pul­lois­ta, pe­las­tus­ve­neen paik­kauk­seen ja ja­pa­ni­lais­ten lei­piin kään­net­tyi­hin ame­rik­ka­lai­siin. Näi­den yk­si­tyis­koh­tien saa­mi­nen oi­kein ker­too van­kas­ta omis­tau­tu­mi­ses­ta ai­heel­le.

Kuva & ääni

Hillityn rauhalliseen otteeseen pyrkivä elokuva näyttää ja kuulostaa komealta. Tunnelma syntyy vaivatta niin olympia-areenalla ja ilmataisteluissa kuin avomerellä ja vankileirin kurjuudessa. Dolby TrueHD:ksi purkautuva Dolby Atmos -ääniraita tarjoilee yleisön mylvinnän, konetulen, räjähdykset ja nyrkiniskut liioittelemattoman brutaalisti.

Ekstrat

Ekstroissa poistettuja kohtauksia (16 min.), making of (27 min.) ja koosteet elokuvan synnystä, teatterikohtauksesta (6 min.), Miyavin tutotantotiimille järjestämästä keikasta (8 min.), oikeasta Zamperinista (30 min.) ja Zamperinin paluusta Japaniin (7 min.). (IJ)
01/07/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy