Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Katkaistu peitsi

Broken Lance 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1954Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 2.54
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 42106EAN: 6415018626891

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kat­kais­tu peit­si ker­too, mitä oli, on ja tu­lee ole­maan.

Kat­kais­tu peit­si ker­too, mitä oli, on ja tu­lee ole­maan. Klas­sik­kolän­ne­ne­lo­ku­va poh­jaa klas­si­siin tee­moi­hin, mut­ta kur­kot­taa sa­mal­la pe­rin mo­der­nei­hin tee­moi­hin.
K­reik­ka­lais­ta näy­telmää muis­tut­ta­va ase­tel­ma juon­taa juu­ren­sa Sha­kes­pea­ren Ku­nin­gas Lea­riin ja Tho­mas Man­nin Bud­denb­roo­kei­hin. Pai­kal­li­nen mah­ti­mies, suur­ti­lal­li­nen Matt De­ve­reaux (S­pen­cer Tra­cy) jou­tuu huo­maa­maan, että po­jis­ta pol­vi pa­he­nee. Hän on men­nyt uu­siin nai­mi­siin in­tiaa­ni­nai­sen kans­sa, eivätkä edel­li­sestä avio­lii­tos­ta syn­ty­neet po­jat su­la­ta uut­ta äi­tiä saa­ti per­heen kuo­pus­ta. Ti­lan­ne joh­taa vääjäämättä tra­ge­diaan.
Tun­tuu hämmäs­tyttävältä, kuin­ka Dmyt­ryk sai Ric­hard Murp­hyn kir­joit­ta­maan ta­ri­naan mah­tu­maan myös mui­ta, en­nem­min­kin ny­kypäivän tee­mo­ja: ra­sis­mi, ympä­ristö­ri­kok­set, suu­ry­ri­tys­ten häikäi­lemättö­myys ja lap­sen kas­va­tuk­sen vai­keus maus­ta­vat jo en­nestään sa­keaa kei­tos­ta. Elo­ku­va sisältää le­gen­daa­ri­sen koh­tauk­sen, jos­sa esi­koi­nen (Ric­hard Wid­mark) val­mis­tau­tuu am­pu­maan isänsä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva, mutta aliasing-elo vaivaa aika paljon. Kauniit värit. Selkeä ääniraita. (PS)
07/08/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy