Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Rock

The Rock - paluu helvettiin 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1996Kesto: 136 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: DTS
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 99819EAN: 871741812387

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

T­he Roc­kin Blu-­Ray on jo neljäs le­vy­ver­sio Suo­mes­sa.

T­he Roc­kin Blu-Ray on jo neljäs le­vy­ver­sio Suo­mes­sa. Sinänsä tämä on pe­rus­tel­tua, kos­ka elo­ku­va on Jer­ry Bruck­hei­me­rin tuot­ta­mis­ta elo­ku­vis­ta kaik­kien ai­ko­jen pa­ras ja luul­ta­vas­ti sel­lai­sek­si jää­kin. Kun vuo­sia on ku­lu­nut jo tu­si­na, huo­maa äk­kiä, kuin­ka pal­jon elo­ku­va­viih­de no­jaa ka­ris­maat­ti­siin näyt­te­lijöi­hin. Kon­ka­ria­gent­tia esittävä Sean Con­ne­ry ja FBI:n ke­mis­ti Ni­co­las Ca­ge luo­vat dra­maat­ti­sen ja sym­paat­ti­sen suh­teen, jo­ka kan­taa ko­ko toi­min­taa. Her­mo­kaa­sun ympä­ril­le kyhät­ty draa­ma sisältää yllättävän hyvää huu­mo­ria. Epäus­kot­ta­vuuk­sia vi­li­see, mut­ta niil­le voi an­taa hy­vin ke­peäs­ti an­teek­si.
Ku­van tark­kuus ei poik­kea ko­vin­kaan pal­jon Bue­na Vis­tan kah­den le­vyn DVD:stä ai­na­kaan silmämää­rin, vaik­ka bit­ti­se­kunt­ti­lu­ke­mat ovat ai­van eri luok­kaa. Ku­va oli jo DVD:llä eri­no­mai­nen. Ää­ni­rai­ta toi­mii ku­ten en­nen­kin. Ta­ka­kan­nen mu­kais­ta DTS:ää ei löy­dy, vaan ai­na­kin teo­rias­sa pa­rem­pi pak­kaa­ma­ton PC­M5.1. Ekst­rois­sa kom­ment­ti­rai­ta, 9 min. pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia, 15 min. saa­ren his­to­riaa, 16 min. Jer­ry Bruck­hei­me­rin haas­tat­te­lu, sto­ry­boar­de­ja, still-ku­via, trai­le­ri, tv-mai­nok­sia, 2 min. en­si-il­las­ta Al­cat­ra­zis­sa, 6 min. Na­vy Seals –­har­joi­tuk­sia, Hol­lywoo­din ase­tek­niik­kaa 8 min., 8 min. Mo­vie Ma­gic –oh­jel­maa ja 8 min. su­kel­lus­koh­tauk­ses­ta.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy