Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Death Wish

Väkivallan vihollinen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2018Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: SF StudiosKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018012455

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Studios) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vä­ki­val­lan vi­hol­li­sen uu­si tu­le­mi­nen is­tut­taa Ker­seyn roo­liin Bru­ce Wil­li­sin ja vat­kaa tämän val­kuai­set niin yli, että vi­ha pur­suaa ulos silmä­kuo­pis­ta.

Vä­ki­val­lan vi­hol­li­sen uu­si tu­le­mi­nen is­tut­taa Ker­seyn roo­liin Bru­ce Wil­li­sin ja vat­kaa tämän val­kuai­set niin yli, että vi­ha pur­suaa ulos silmä­kuo­pis­ta. Tai näin teo­rias­sa, sillä Wil­li­sin il­meetön suo­ri­tus saa kau­heu­det tun­tu­maan täy­sin mer­ki­tyk­settö­miltä. Tämä on mie­lia­lalääk­keillä lei­kat­tu ver­sio Char­les Bron­so­nin täh­dittämästä klas­sik­kojännä­ristä (1974), jo­ka oli se­kin har­joi­tus hil­li­tyssä hur­juu­des­sa.
Siinä missä Char­les Bron­son oli al­ku­peräi­sessä elo­ku­vas­sa ark­ki­teh­ti on Wil­lis tässä ki­rur­gi, jo­ka ei vain ha­lua ra­ken­taa pa­rem­paa yh­teis­kun­taa vaan on myös tot­tu­nut päättämään elämästä ja kuo­le­mas­ta. Mies ha­kee tässä yhtä­lail­la hy­vi­tystä per­heensä ko­ke­mil­le kau­heuk­sil­le suk­ka­laa­ti­kon poh­jal­ta ja si­vu­ku­jien kas­vat­tien sisäl­myk­sistä. Tai näin teo­rias­sa, sillä kos­to­ral­lin työ­ka­lut ja me­to­dit ovat nyt kli­sei­sem­min NRA:n hyväk­sy­miä — ja tämä jo­ka­mie­hen au­to­maat­tia­sei­den ihan­noin­ti, yh­destä pääl­le­lii­ma­tus­ta vas­tak­kai­ses­ta koh­tauk­ses­ta huo­li­mat­ta, on lo­pul­ta elo­ku­van häi­rit­se­vin temp­pu.
Näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­sil­taan vaa­ti­ma­ton ja ker­ron­nal­taan töksähtävän me­kaa­ni­nen esi­tys ei juu­ri kerää tyy­li­pis­teitä, mut­ta tar­joaa funk­tio­naa­li­sen vai­sun ve­dok­sen gen­ren klas­si­kos­ta. Tämän nä­ke­mi­seen ei kui­ten­kaan ole mitään syytä, sillä ko­ko­nai­suu­te­na elo­ku­va on to­del­la, to­del­la huo­no.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva on rikkaan ilmeikäs, loistavan värikylläinen, vakaa ja kyllin erotteleva löytämään uurteet ikääntyneiden starojen kasvoilta. Ääniraita on dialogiltaan hitusen kömpelö, mutta tarpeen tullen iskevä ja retrohenkisen pahaenteinen. Ekstroissa poistettuja kohtauksia, kaksi pidennettyä kohtausta ja pliisu making of -kooste (12 min.). (IJ)
22/02/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy