Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Medusan perintö

The Bourne Legacy 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 135 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582903034

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Pääpari pakosalla. Rachel Weisz ja Jeremy Renner.
Pääpari pakosalla. Rachel Weisz ja Jeremy Renner.
Bruce Bannerina tieteen sotakoiria viimeisimmässä Hulk-elokuvassa paennut Edward Norton pääsee maistamaan elämää aidan toisella puolen
Bruce Bannerina tieteen sotakoiria viimeisimmässä Hulk-elokuvassa paennut Edward Norton pääsee maistamaan elämää aidan toisella puolen
Sanotan, että naiset haluavat aina muuttaa miehiään, mutta eivät tähän lopulta pysty. Tässä nähdään se poikkeus, joka vahvistaa säännön, sillä sankari on huumeiden avulla apinan älykkyyden yläpuolella ja ylinhimillisen suorituskyvyn syrjässä kiinni pysyvä actionman, joka saa pitää ei-synnynnäiset lahjansa uuden tyttöystävänsä ansiosta.
Sanotan, että naiset haluavat aina muuttaa miehiään, mutta eivät tähän lopulta pysty. Tässä nähdään se poikkeus, joka vahvistaa säännön, sillä sankari on huumeiden avulla apinan älykkyyden yläpuolella ja ylinhimillisen suorituskyvyn syrjässä kiinni pysyvä actionman, joka saa pitää ei-synnynnäiset lahjansa uuden tyttöystävänsä ansiosta.

Elokuva

Ro­bert Lud­lu­min luo­ma Ja­son Bour­ne -t­ri­lo­gia sai jo aiem­min uu­den elämän kir­jai­li­ja Eric Van Lust­ba­de­rin kä­sissä, jois­sa on syn­ty­nyt jo kuu­si uut­ta seik­kai­lu­ro­maa­nia.

Ro­bert Lud­lu­min luo­ma Ja­son Bour­ne -t­ri­lo­gia sai jo aiem­min uu­den elämän kir­jai­li­ja Eric Van Lust­ba­de­rin kä­sissä, jois­sa on syn­ty­nyt jo kuu­si uut­ta seik­kai­lu­ro­maa­nia. Nyt uu­den oh­jaa­jan ja uu­den pääo­san näyt­te­lijän myötä sar­ja siir­tyy eteenpäin myös val­ko­kan­kaal­la, mut­ta Ja­son Bour­nen si­jaan kes­kiössä on hä­nen ase­vel­jensä Aa­ron Cross (Je­re­my Ren­ner).
Uu­den kaar­tin enimmäi­nen elo­ku­va "Me­du­san pe­rintö" lai­naa ni­mensä en­simmäi­seltä jat­ko-o­sa­kir­jal­ta, mut­ta pistää kai­ken muun uu­sik­si kä­si­kir­joit­ta­ja To­ny Gil­royn na­pa­kal­la ve­dol­la. Myös aiem­pien Bour­ne-e­lo­ku­vien kä­si­kir­joi­tuk­sis­ta vas­tan­nut Gil­roy ni­voo ta­pah­tu­mat ajal­li­ses­ti yh­teen edel­li­sen elo­ku­van lop­pu­vaih­dei­den kans­sa, mut­ta men­nei­den läm­mit­te­lyn si­jaan nyt mennään lu­jaa eteenpäin — jo­pa siinä mää­rin is­keväs­ti, että ky­seessä tun­tuu ole­van Bour­ne-saa­gan Ca­si­no Roya­le ja Je­re­my Ren­ner sen oma Da­niel Craig.
Ta­pah­tu­mat käyn­nis­tyvät syrjäi­seltä har­joi­tus­lei­riltä Alas­kas­sa, missä har­joi­tuk­ses­ta tu­lee to­ti­sin­ta tot­ta kun jo­ku päättää vetää töp­se­lin Ja­son Bour­nen­kin tuot­ta­nees­ta sa­lai­ses­ta oh­jel­mas­ta. Yleensä gen­ren elo­ku­vis­sa vain lop­puhäi­vy­tyk­sissä hätäi­ses­ti väläy­tet­ty sii­vou­so­pe­raa­tio saa tässä bru­taa­lin te­hok­kaat muo­dot ja an­taa her­kul­li­sen ki­mok­keen glo­baa­lil­le ku­jan­juok­sul­le. Kaik­kia vas­tauk­sia ei to­ki an­ne­ta kai­ke­ti kos­kaan, mut­ta tässä ky­sy­myk­siin tun­tuu löy­tyvän muu­ta­kin kuin uu­sia ky­sy­myk­siä ja ta­ri­na ete­nee jat­ku­vas­ti pait­si tar­mol­la myös aja­tuk­sel­la.
Je­re­my Ren­ner muis­tut­taa roo­lis­saan hie­man lii­kaa Da­niel Crai­gin Ja­mes Bon­dia, mut­ta täyttää Matt Da­mo­nin jättämän tyh­jiön lo­pul­ta erittäin mal­lik­kaas­ti. Pis­teitä on myös pak­ko an­taa us­kal­luk­ses­ta mo­ti­voi­da san­ka­rin toi­mia tar­peel­la py­syä kiin­ni suo­ri­tus­ky­kyä lisää­vien lääk­kei­den läh­teessä. Niin ikään Rac­hel Weisz on hyvä pa­ko­ja­lal­le pää­tyvänä toh­to­ri­na, jon­ka ot­teis­sa on ilah­dut­ta­vas­ti enemmän jär­keä kuin Weis­zin sa­man­kal­tai­ses­sa roo­lis­sa elo­ku­vas­sa "Ket­ju­reak­tio". Edward Nor­to­nin roo­li ta­ka-a­ja­ja­na on tähän vielä pis­te i:in pääl­le.
E­lo­ku­van al­ku on ker­ras­saan upeas­sa ve­dos­sa, mut­ta ai­van lop­pu hai­rah­tuu tur­han ta­va­no­mai­sil­le lin­joil­le, jot­ka ovat enemmän ko­to­naan myö­hem­missä Mat­ri­xeis­sa tai Jean Clau­de Van Dam­men ja Dolph Lundg­re­nin viih­dyk­keessä "Täy­del­li­nen so­ti­las". Na­pa­kan ja ä­lykkään alun jäl­keen on suo­ras­taan hä­peä päättää elo­ku­va näin ham­paat­to­mak­si ja ge­nee­ri­sek­si ry­mis­te­lyk­si, mut­ta ehkäpä tämä hy­vi­tetään seu­raa­vas­sa osass­sa. Jo­ka ta­pauk­ses­sa ky­seessä on mai­nio uu­si al­ku sar­jal­le.

Kuva & ääni

Kiitettävä kuva pysyy hyvin rymistelyn vauhdissa mukana ja tarjoilee asiallisesti myös detaljeja, mutta silti vaikutelma on pääosin enemmän tyylikkään filmimäinen kuin viiltävän terävä. Iskevä toiminnantäytteinen ääniraita, joka kuitenkin voisi hyödyntää hyvää sarjan tunnariaan paremmin.

Ekstrat

Ekstroissa tekijöiden kommenttiraita (mm. ohjaaja, kakkosryhmän ohjaaja, kuvaussuunnittelia, käsikirjoittajia), poistettuja kohtauksia kommentein (7 min.), koosteet sarjan uudelleenkäynnistämisestä (6 min.), uudesta sankarista (7 min.), kuvauspaikoista (8 min.), susien kanssa mittelystä (5 min.), sukupuolirajat yleisönkosiskelussa ylittävästä pääparista (6 min.) ja moottoripyörätaka-ajosta (8 min.). Koosteet ovat lopulta aikamoista höttöä, mutta loppuaan kohden paraneva kommenttiraita mahduttaa mukaan välttävän määrän triviatietoa elokuvan synnystä, vaikka jääkin tunnelmaltaan poikkeuksellisen kolkoksi. (IJ)
13/02/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy