Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Indiana Jones ja kristallikallon valtakunta

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 206893EAN: 7332431994300

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

In­dia­na Jo­nes pa­laa mil­tei 20 vuot­ta edel­li­sen seik­kai­lun jäl­keen yhtä not­kea­na ja let­kau­tus­val­mii­na kuin vii­me nä­kemällä.

In­dia­na Jo­nes pa­laa mil­tei 20 vuot­ta edel­li­sen seik­kai­lun jäl­keen yhtä not­kea­na ja let­kau­tus­val­mii­na kuin vii­me nä­kemällä. Vuo­si on 1957 ja ark­ki­vas­tus­ta­ja nat­sit ovat ka­don­neet his­to­rian to­muun, mut­ta ti­lal­la ovat yhtä tai­kaus­koi­set ja keräi­ly­hi­moi­set kom­mu­nis­tia­gen­tit. Nyt jäl­ji­tetään kil­van myyt­tistä kris­tal­li­kal­lon val­ta­kun­taa, jo­ka kät­kee lu­pauk­sen yli­luon­nol­li­sis­ta voi­mis­ta.
Al­ku­peräis­ten elo­ku­vien et­si­mi­sen ilo ja ren­to huu­mo­ri ovat siir­ty­neet uu­teen seik­kai­luun hy­vin, ja mu­kaan on myös on­nis­tut­tu luo­maan al­ku­peräis­ten hen­gessä hy­vin toi­mi­via uu­sia toi­min­ta­jak­so­ja, jois­ta int­ro­jak­so on pait­si räjähtä­vin myös haus­kin. Sa­mal­la on siir­ryt­ty as­kel fan­ta­sias­ta sci­fiin, vaik­ka ra­ja lie­nee­kin tässä vielä häi­lyvä.
E­lo­ku­va vas­taa ko­viin odo­tuk­siin kii­tettäväs­ti, vaik­ka ei aiem­pia osia ylitäkään. Ta­ri­na avau­tuu jän­nittäväs­ti, ja so­pi­vas­ti vaih­toeh­to­ja ja yllä­tyk­siä tar­joil­len, mut­ta it­se sa­lai­sia kan­sioi­ta lai­naa­va — ja pai­koin per­he­seik­kai­lua lä­hes­tyvä — lop­pu tun­tuu hie­noi­sel­ta pet­ty­myk­seltä. Sa­moin venäläi­set tun­tu­vat ai­na­kin näin en­si­koh­taa­mi­sel­la vielä ko­vin köy­hiltä vas­tus­ta­jil­ta pa­huu­den täy­del­listä ruu­miil­lis­tu­maa edus­ta­nei­siin nat­sei­hin ver­rat­tu­na. Jää näistä puut­teis­ta joh­tuen ni­pin na­pin neljästä täh­destä.

Kuva & ääni

Filmille kuvattu ja filmiltä leikattu elokuva näyttää yhä hyvältä, joskin lämpimän hehkun saattelemana hivenen pehmeältä. Yksityiskohtia on tarjolla runsaasti ja jälki on kiitettävän levollista ja luontevaa. Äänipuolella pakkaus on vaihtunut häviöttömäksi DTS-HD Master Audioksi, eikä dialogin välittömyyttä tai äänimaiseman tehokkuutta käy moittiminen.

Ekstrat

Elokuva on tässä arvioitu osana kaikki neljä Indiana Jones -seikkailua käsittävää boksia. Varsinaiset ekstrat löytyvät boksin lisukelevyltä, mutta tällä levyllä ekstroissa nähdään kolme traileri. Elokuva on julkaistu jo aiemmin kahden levyn versiona, joka sisältää huomattavasti enemmän ekstroja ja teknisesti hieman eroavan, mutta käytännössä tämän julkaisun kanssa samanarvoisen version itse elokuvasta. (IJ)
04/11/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy