Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Terminator: Dark Fate

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2019Kesto: 128 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4k HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112751180

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ter­mi­na­tor-­sa­gan vii­mei­sin osa pu­noo lu­paa­van seik­kai­lun mek­si­ko­lai­sen tytön ympä­ril­le, jol­la on mer­kittävä roo­li ih­mis­kun­nan uu­des­sa tu­le­vai­suu­des­sa.

Ter­mi­na­tor-sa­gan vii­mei­sin osa pu­noo lu­paa­van seik­kai­lun mek­si­ko­lai­sen tytön (Na­ta­lia Reyes) ympä­ril­le, jol­la on mer­kittävä roo­li ih­mis­kun­nan uu­des­sa tu­le­vai­suu­des­sa.
Va­lo­pal­lo tuo tut­tuun ta­paan tytön tap­pa­jan ja suo­je­li­jan yhtä ai­kaa est­ra­dil­le, mut­ta nyt tai­val käyn­nis­tyy vir­kistäväs­ti pa­ko­mat­kal­la Me­xi­co Ci­tystä ra­jan yli Yh­dys­val­toi­hin. Oman lu­sik­kan­sa sop­paan tuo­vat myös nyt lain­suo­jat­to­mak­si pää­ty­nyt Sa­rah Con­nor (Lin­da Ha­mil­ton) ja uus­van­ha ter­mi­naat­to­ri (Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger), jo­ka ha­luaa to­dis­taa, että kaik­ki te­koä­ly ei ole pa­han­suo­paa.
E­deltä­jiensä DNA:n par­haat osat lai­naa­va elo­ku­va vetää ker­to­muk­sen aluk­si asial­li­sen syn­kil­le uril­le, mut­ta tyy­tyy en­nen pitkää mik­saa­maan yh­teen vuo­ron perään spek­taak­ke­li­no­mai­sia toi­min­ta­jak­so­ja ja op­pi­kir­ja­mai­sen fi­lo­so­fi­sia su­van­to­jak­so­ja. Lu­paa­van alun jäl­keen kä­teen jää osaa­vas­ti tar­joil­tua silmä­kark­kia, jo­ka äi­tyy pai­koin var­sin kei­no­te­koi­sek­si su­per­mies-jum­pak­si, mut­ta tun­tuu toi­si­naan is­kevän myös suo­neen. Niin ikään kes­kimää­rin ko­vin kli­sei­nen dia­lo­gi on­nis­tuu muu­ta­man ot­tee­seen Sc­hwa­reng­ge­rin met­kau­tuk­sis­sa tyy­liin ”Il­man jon­kun te­koä­lyn val­lan­kaap­paus­ta­kin on 74% mah­dol­li­suus että ih­mis­kun­ta vai­puu bar­ba­ris­miin.”
Lop­pu­tu­los on viih­dyttävä toi­min­ta­ral­li, jo­ka ei tun­nu saa­gan­sa hau­dan­ryöstöltä. En­simmäi­set kak­si sar­jan elo­ku­vaa on to­ki veis­tet­ty lo­pul­ta eri puus­ta, mut­ta jat­ko-o­sien seu­ras­sa tämä on hyvä esi­tys. Näitä kat­soes­sa toi­voi­si, että jos­sa­kin jat­ko-o­sas­sa vielä nähtäi­siin päivä, jol­loin tap­pion par­taal­le aje­tut ko­neet jou­tu­vat lä­hettämään tehtävään an­tiik­ki­sen T-800:­sen il­man su­pe­ro­mi­nai­suuk­sia. Ehkäpä tällöin juo­ni­kin jak­sai­si taas kou­kut­taa. Pop­cor­nin kyy­ti­poi­ka­na tämä­kin kyllä toi­mii.

Kuva

Erinomainen kuva on luonteva, vakaa ja ilahduttavan skarppi. Siitä onko kyse 2K-masterin läpi kulkeneesta 4K-kuvasta vai aidosta 4K:sta on maailmalla erimielisyyttä, mutta käytännössä kyse on likimain täydellisestä 4K HDR -esityksestä. HDR-väristoisto on makeasti kohdallaan ja niin viitseliäästi lavastetut toimintaosiot kuin Sarah Connorin kasvojen syvät uurteet toistuvat erottelevasti.

Ääni

Toiminnan täytteinen ääniraita toistaa laukaukset ja räjähdykset uskottavasti ja suvantojen dialoginkin luontevasti.

Ekstrat

4K-levy on ekstraton, mutta boksin HD-levyltä löytyy lisukkeiksi noin tunnin verran poistettuja/pidennettyjä kohtauksia ja koosteita. (IJ)
27/03/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy