Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kiina-ilmiö

The China Syndrome 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1978Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162314172

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

TV-uu­tis­ten ke­ven­nyk­siä te­kevä uu­tis­ryhmä sat­tuu pai­kal­le kun pai­kal­li­ses­sa ydin­voi­ma­las­sa jyrähtää.

TV-uu­tis­ten ke­ven­nyk­siä te­kevä uu­tis­ryhmä sat­tuu pai­kal­le kun pai­kal­li­ses­sa ydin­voi­ma­las­sa jyrähtää. Muu­ta­man mi­nuu­tin mit­tai­nen in­ten­sii­vi­nen ta­pah­tu­ma­jak­so ohi­te­taan ru­tii­ni­na ja suu­ri yleisö ha­lu­taan pitää vai­heis­ta pi­men­nos­sa, mut­ta kaik­ki eivät val­ko­pe­sua nie­le.
Ja­ne Fon­da on ural­laan va­ka­vam­piin töi­hin pyr­kivä re­port­te­ri, Mic­hael Dog­las tämän epäsän­til­li­nen ka­me­ra­mies ja ker­ran­kin va­ka­vail­mei­nen Jack Lem­mon ydin­voi­mal­la käyvä in­sinöö­ri. Jack Lem­mon jou­tuu tässä ko­vim­man pai­kan eteen, mut­ta ko­ko näyt­te­lijä­kaar­ti te­kee roo­leis­saan elävän ve­toa­vat suo­ri­tuk­set — ja sa­man voi oi­keas­taan sa­noa kai­kis­ta pien­ten si­vuo­sien­kin näyt­te­lijöistä.
Ta­ri­nan pe­ru­sa­se­tel­ma on pal­jon vel­kaa Ka­ren Sil­kwoo­din ta­pauk­sel­le, ku­ten te­kijät myöntävät, mut­ta tämän pääl­le on pu­not­tu ko­mea ja hur­jiin mit­toi­hin ki­rivä ydinjännä­ri. Te­kijöi­den kiin­nos­tus ta­ri­naan kum­pu­si ydin­voi­man vas­tus­ta­mi­ses­ta, ja ak­ti­vis­mia käy­tetään ta­ri­nas­sa hy­vin, mut­ta yk­sioi­koi­sen pro­pa­gan­dan si­jaan ky­se on aja­tuk­sia herättävästä jännä­ristä, jo­ka vie epä­hu­maa­nin kor­po­raa­tion kar­ri­ka­tyy­rin vas­ten­mie­li­siin mit­toi­hin. Sillä, että ky­se on ydin­voi­mas­ta on oi­keas­taan lo­pul­ta eni­ten mer­ki­tystä sik­si, että kor­po­raa­tio­mies­ten häikäi­lemätön dol­la­rei­den mu­kaan joh­ta­mi­nen ris­kee­raa kai­ken sil­loin­kin kun ky­se on ydin­voi­mas­ta — mut­ta sa­man­suun­tai­sia ta­ri­noi­ta on to­ki näh­ty sai­raa­la­maail­maan ja jenk­kien ava­ruu­soh­jel­maan si­joit­tu­na.
E­lo­ku­van ni­mi tu­lee reak­to­rin sydä­men su­la­mi­son­net­to­muu­des­ta, jos­sa yli­kuu­men­tu­nut ydin­polt­toai­ne su­lat­taa reiän reak­to­rin ja maan­kuo­ren lä­pi ai­na Kii­naan as­ti. Len­nok­kaas­ti ni­met­tyä on­net­to­muut­ta ei ole on­nek­si kos­kaan ai­van ta­pah­tu­nut, mut­ta vain pa­ri viik­koa elo­ku­van en­si-il­lan jäl­keen ta­rus­ta oli tul­la tot­ta Th­ree Mi­le Is­lan­din voi­ma­las­sa Yh­dys­val­lois­sa.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva on virheettömän vakaa ja kiitettävän jäsentynyt Jane Fondan hymykuoppia ja Jack Lemmonin sänkeä myöten. Väritoisto on ajankuvan mukaisesti patinoitua, mutta luonevaa ja tyylikästä. Musiikkia käytetään alussa hyvin tunnelman luontiin, mutta sen jälkeen musiikkiraita vaikenee efektien vetämän hyperrealismin tieltä. Kokonaisuus on onnistunut ja tuo jännityksen välittömästi myös kotiteatteriin.

Ekstrat

Ekstroissa erinomainen kaksiosainen retrospektiivinen making of (58 min.) ja poistettuja kohtauksia (4 min.). (IJ)
28/11/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy