Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Halt and Catch Fire – Season One

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2014Kesto: 215 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
Anamorfinen 1.78*
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706710238904

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Tek­no­lo­giay­ri­tys IBM joh­taa mark­ki­noi­ta lä­hes stan­dar­dik­si tul­leel­la PC:llään hou­ku­tel­len suu­rim­man osan oh­jel­may­ri­tyk­sistä te­kemään heil­le yh­teen­so­pi­vaa sof­taa.

Tek­no­lo­giay­ri­tys IBM joh­taa mark­ki­noi­ta lä­hes stan­dar­dik­si tul­leel­la PC:llään hou­ku­tel­len suu­rim­man osan oh­jel­may­ri­tyk­sistä te­kemään heil­le yh­teen­so­pi­vaa sof­taa. Al­ta­vas­taa­ja Car­diff Elect­ric ot­taa ris­kin ja al­kaa suun­ni­tel­la lain näkö­kul­mas­ta ky­see­na­lai­sin kei­noin IBM-PC:n kloo­nia, jo­ka myös pyö­rittäi­si suo­sit­tu­ja oh­jel­mia.
Ch­ris­top­her Can­twel­lin ja Ch­ris­to­pe­her C. Ro­ger­sin luo­ma Halt and Catch Fi­re –­te­le­vi­sio­sar­ja on viih­dyttävä ku­vaus 1980-lu­vun tie­to­tek­nii­kan ke­hi­tyk­sestä ja ko­vas­ta kil­pai­lus­ta var­hai­sil­la ku­lut­ta­ja­tie­to­ko­ne­mark­ki­noil­la.
Sar­ja saa maal­li­kon­kin kiin­nos­tu­maan koo­daa­mi­ses­ta ja tie­to­ko­neen ra­ken­nuk­ses­ta. Toi­saal­ta voi­si ku­vi­tel­la am­mat­ti­lais­kat­so­jan kai­paa­van enemmän ku­vaus­ta it­se pro­ses­seis­ta.
D­raa­maan­han tässä kes­ki­tytään. Se pitää hy­vin ot­tees­saan. Mie­len­kiin­toi­set hen­kilö­hah­mot toi­mi­vat: koo­daa­jan, in­sinöö­rin ja myyn­ti­mie­hen vas­tak­kai­na­set­te­lu toi­mii mai­nios­ti.
Tämä on nos­tal­giaa 1980-lu­vul­la elä­neel­le ja toi­saal­ta myös haus­ka kat­saus men­nei­syy­teen nuo­rem­mal­le pol­vel­le. Sar­jan kat­so­mal­la op­pii ar­vos­ta­maan lap­suu­den Win­dows 98:a, jo­ka ai­koi­naan tun­tui niin pe­rin hi­taal­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Tv-sarjatyyliin keskitason tarkkuudella kuvaa ja ääntä. Mattamaisuudella tavoitellaan luultavasti nostalgista tunnelmaa.. Ekstroissa 10 taustoittavaa pienoisdokumenttia jokaiselle jaksolle. (OS/PS)
01/09/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy