Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Star Wars: The Last Jedi

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 153 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.39*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418521691

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

O­len neljä ker­taa nu­kah­ta­nut elo­ku­va­teat­te­riin.

O­len neljä ker­taa nu­kah­ta­nut elo­ku­va­teat­te­riin. Tämä ei ole ikä­ky­sy­mys, sillä näin ta­pah­tui jo 1980-lu­vul­la (Mas­ters of the the Uni­ver­se ja Elämän von­ka­mies). Kak­si tuo­rein­ta ta­paus­ta saat­toi osin joh­tua elo­ku­vaa edeltä­neestä var­hai­ses­ta il­lal­li­ses­ta, mut­ta mo­lem­mat sat­tui­vat Dis­ney-yh­tiön ai­kai­siin Täh­tien so­ta –e­lo­ku­viin.
Nyt ei silmä ru­ven­nut ai­na­kaan ko­ti­teat­te­ris­sa suu­rem­min lup­pa­se­maan.
Näi­den uu­sien tuo­tos­ten suu­rin on­gel­ma on se, että ne pyr­kivät mie­lis­te­lemään elo­ku­va­sar­jan ystä­viä pu­dot­te­le­mal­la viit­tauk­sia ja ase­tel­mia, jot­ka kaik­ki tun­nis­ta­vat. Tämä ba­na­li­soi tun­nel­maa. Juu­ri oi­kea tun­nel­ma oli Lu­ca­sin al­ku­peräi­sen tri­lo­gian tär­kein viehä­tys.
T­he Last Je­di syyl­lis­tyy ho­ma­ge-ee­tok­seen, mut­ta pärjää sil­ti par­hai­ten uu­sim­mis­ta. Myön­teistä on jäl­leen ker­ran nuo­ri­so­kaar­tin ve­revä ote. Jo­pa Lu­ke Skywal­ke­rin ja Leian roo­lit jäävät tun­ne­ta­sol­la heidän jal­koi­hin­sa. Yllättäen myös huu­mo­ri on toi­mi­vaa, ja Lu­ca­sin ai­ka­na epäon­nis­tu­neet ko­kei­lut pörröi­sillä eläi­millä tun­tu­vat an­ta­van lisäar­voa.
Nyyh­ky- ja räis­kintä­puo­li eivät ole mi­nua näissä elo­ku­vis­sa ko­vin viehättä­neet, mut­ta nyt var­sin­kin tais­te­lu­koh­taus pu­na-a­suis­ta tur­va­kaar­tia vas­taan on­nis­tuu ko­reog­ra­fial­taan.
Je­di-fi­lo­so­fia on yhtä pääl­le lii­mat­tua kuin aiem­min. Pa­rem­min on­nis­tu­taan ku­vaa­mal­la vii­sai­ta nai­sia ja tont­tu­ja kuu­ma­kal­le­ja.
Epä­ta­sai­suu­des­taan huo­li­mat­ta elo­ku­va saa juu­ri ni­pin na­pin neljä täh­teä. Har­vem­min olen nii­den lu­kumäärää miet­ti­nyt yhtä har­taas­ti. Pun­nuk­sen pai­noa nos­ti Täh­tien so­ta –e­lo­ku­vien pa­ras an­ti: mie­li tun­tui läikäh­te­levän iloi­ses­ti, kun lop­pu­teks­tit al­koi­vat. Tällä ker­taa se ei joh­tu­nut hel­po­tuk­sen huo­kauk­ses­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Visuaalisuus tosin toimii ääntä napakammin, sillä ääniraita toistuu pehmeästi, mikä tosin saattaa olla perusteltu kontrasti sähköiselle sähinälle. Kahdella levyllä. Ekstroihin on tallennettu kommenttiraita, 23 min. poistettuja kohtauksia introlla ja 144 min. dokumentit. (PS)
19/04/2018

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy