Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Che - osa 1: Sankari

Che - Part 1: The Argentine 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 131 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208475EAN: 5706130595496

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­te­ven So­der­berg­hin Kuu­ban val­lan­ku­mous­ta ja sen joh­to­hah­moi­hin lu­keu­tu­nut­ta Che Gue­va­raa ku­vaa­va ee­pos kar­sas­taa mah­ti­pon­ti­sia eleitä ja yk­sioi­koi­sia kan­na­not­to­ja.

S­te­ven So­der­berg­hin Kuu­ban val­lan­ku­mous­ta ja sen joh­to­hah­moi­hin lu­keu­tu­nut­ta Che Gue­va­raa ku­vaa­va ee­pos kar­sas­taa mah­ti­pon­ti­sia eleitä ja yk­sioi­koi­sia kan­na­not­to­ja. Elo­ku­va pyr­kii rea­lis­ti­seen ot­tee­seen ku­vaa­mal­la ta­pah­tu­mia ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la, missä Chen ai­ka ku­luu pääa­sias­sa ar­kis­ten as­ke­rei­den, ku­ten mies­ten kou­lu­tuk­sen, asuk­kai­den ter­vey­den­hoi­don ja sis­si­so­dan ru­tii­nien pa­ris­sa. His­to­ria syn­tyy luon­te­vas­ti näi­den si­vu­tuot­tee­na.
Ob­jek­tii­vi­suu­den ni­missä Che näy­tetään pait­si mo­raa­lia vaa­li­mas­sa ja kyläläi­siä hoi­vaa­mas­sa, myös sor­mi lii­pa­si­mel­la ja hai­rah­tu­nei­den so­ti­lai­den­sa te­loi­tuskäs­kyä an­ta­mas­sa. Kum­paa­kaan puol­ta ei eri­tyi­ses­ti ko­ros­te­ta, minkä seu­rauk­se­na draa­maa vai­vaa hie­noi­nen tun­teet­to­muus. Myös kah­teen vuo­rot­te­le­vaan ajan­jak­soon ha­joi­tet­tu ker­ron­ta tun­tuu tar­peet­to­man se­ka­val­ta, vaik­ka ehkä aut­taa­kin ai­na­kin län­si­mais­ta yleisöä muis­ta­maan pus­ka­so­dan ta­pah­tu­mien mer­ki­tyk­sen.
Be­ni­cio Del To­ro te­kee ni­mio­sas­sa va­kuut­ta­van suo­ri­tuk­sen, jo­ka ei välttämättä lisää pal­joa li­haa his­to­rian kir­jo­jen ku­vaa­man mie­hen ympä­ril­le, mut­ta toi­mii­kin ehkä juu­ri sik­si sekä us­kot­ta­vas­ti että kieh­to­van ar­voi­tuk­sel­li­ses­ti.
Lo­pul­ta elo­ku­va toi­mii en­nen kaik­kea his­to­rian ar­kipäivää ku­vaa­va­na ee­pok­se­na, ja tässä tehtävässä elo­ku­va puol­taa paik­kan­sa pa­rem­min kuin hy­vin. Myös tältä kan­nal­ta kat­sot­tu­na päätös to­teut­taa elo­ku­va pääa­sias­sa es­pan­jak­si on oi­kea va­lin­ta.

Kuva & ääni

Nenän edestä horisonttiin asti avautuva viidakko rönsyilevine kasveineen tarjoaa runsaasti haasteita syvätarkalle kuvalle, varsinkin otoksissa, jossa tapahtumien painopiste on keskialalla. Tässä kuva yltää pääosin hyvän keskitason HD-toistoon, piikittäen toisinaan lähikuvissa upean terävän toiston tasolle, mutta jääden myös kovin usein havaittavan pehmeäksi. Pehmeys tosin tuntuu johtuvan kuvauskalustosta, ei Blu-ray pakkauksesta. Ajassa loikkaavia, tarkoituksellisen rakeisia osioita lukuunottamatta jälki on moitteettoman levollista. Realistiseen otteeseen pyrkivä minimalistinen ääniraita levittäytyy takakanaviin oikeastaan vain luotien ja satunnaisten luontoäänien muodossa, mutta tunnelma on hyvä.

Ekstrat

Ekstroissa suomeksi tekstitetty suppea making of (SD 11 min.) ja molempien osien trailerit HD-muodossa. (IJ)
05/10/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy