Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Cinderella

Cinderella: Tuhkimon tarina 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 8717418456207

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tässäpä syy­syllä­tys.

Tässäpä syy­syllä­tys. Ja tässäpä kaik­kea, mistä tei­ni­työt pitävät, mut­ta isäkään ei kie­mur­te­le tuo­lis­saan.
On hy­vin vai­kea tehdä vauh­dik­kaan vetävää ja pun­ni­tun ta­sa­pai­nois­ta elo­ku­vaa klas­sik­ko­ta­ri­nas­ta, jon­ka ta­pah­tu­mat suu­rin piir­tein kaik­ki tun­te­vat.
Pe­rin­tei­sen teat­te­ri­tai­teen luo­mal­la au­kot­ri­tee­til­la on mer­ki­tyk­sensä. Oh­jaa­ja Ken­neth Bra­nagh kui­ten­kin lo­pul­ta hyö­dyntää po­pu­laa­ri­kult­tuu­ris­ta jat­ku­moa. Ksik­ki tietävät san­ka­rin­sa ja lop­pu­tu­lok­sen, jo­ten kan­nat­taa hyö­dyntää kat­so­jan ute­liai­suut­ta nähdä, mi­ten tällä ker­taa toi­mi­taan ja tehdään tut­tu temp­pu jos toi­nen­kin.
Tuh­ki­mon ta­ri­na toi­mii au­dio­vi­suaa­li­ses­ti näyttäväs­ti, mut­ta ei syyl­lis­ty ko­los­saa­li­suu­teen. Näyt­te­lijät pon­nis­ta­vat brit­tiläi­sestä pe­rin­teestä, ja voi­ton kai­kis­ta vie He­le­na Bon­ham-Car­ter hup­su­na vel­ho­na.
Hyvän mie­len elo­ku­vaa voi suo­si­tel­la kai­kil­le kes­ki-ikäi­sil­le kat­so­jil­le, jot­ka lu­ki­vat Grim­min vel­jes­ten sa­dut lap­se­na ja niil­le nuo­rem­mil­le, jot­ka nä­kivät Dis­neyn ani­maa­tion jos ei val­ko­kan­kaal­la niin vä­hintään­kin VHS-ka­se­til­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa 27 min. dokumentit ja vaihtoehtoalku. (PS)
09/10/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy