Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Steve Jobs

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

App­len su­per­san­ka­rin, Ste­ve Job­sin, elämää on re­vit­ty au­ki do­ku­ment­tien, fik­tii­vis­ten elämä­ker­tae­lo­ku­vien ja kir­ja­muo­tois­ten jul­kai­sui­den avuin.

App­len su­per­san­ka­rin, Ste­ve Job­sin, elämää on re­vit­ty au­ki do­ku­ment­tien, fik­tii­vis­ten elämä­ker­tae­lo­ku­vien ja kir­ja­muo­tois­ten jul­kai­sui­den avuin. Le­gen­dak­si muun­tu­neen tie­to­tek­nii­kan po­pu­la­ri­soi­jan ris­ti­rii­tai­suuk­sien esit­te­le­mi­nen on jo po­liit­tis­ten joh­ta­jien ta­sol­la. Täh­ti­kaar­tin nä­ke­myk­sel­le oli tästä huo­li­mat­ta vielä ti­laa. Wal­ter Isaac­so­nin kir­jan ja Aa­ron Sor­ki­nin kä­si­kir­joi­tuk­sen poh­jal­ta ke­hi­tel­ty elo­ku­va ko­ros­taa puo­lia, jot­ka oli­vat jo tie­dos­sa. Dan­ny Boy­len oh­jauk­ses­sa, Mic­hael Fass­ben­de­rin vä­kevän ku­sipäi­sen per­for­mans­sin tu­ke­ma­na puo­let saa­tiin vih­doin esiin.
Job­sin ha­lu pitää kaik­kia yri­tyk­seen liit­ty­viä lan­ko­ja kä­sissään tehdään selväk­si. Me­dian kaut­ta tun­net­tu­jen lii­ke­ta­lou­del­lis­ten rat­kai­su­jen vas­ta­pai­nok­si elo­ku­va nos­taa pin­taan Job­sin kiin­teän suh­teen hen­kilö­koh­tai­seen avus­ta­jaan­sa Joan­na Hoff­ma­niin (Ka­te Wins­let). Vah­va­na si­vu­juon­tee­na, löy­semmän lan­gan päässä roik­ku­va Li­sa-tytär kas­vaa yri­tys­maail­man syrjässä, osin isän val­vo­van silmän ulot­tu­mat­to­mis­sa.
Mic­hael Fass­ben­der ty­kittää roo­lin­sa hur­jal­la in­ten­si­tee­tillä, löysää het­keä ei jää. Kyl­myys ja tun­teet­to­muus vä­lit­tyvät Fass­ben­de­rin työstä. (VA)
30/01/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy