Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Westworld

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1973Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
  EAN: 88392926601

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mic­hael Crich­to­nin en­simmäi­nen oma oh­jaus oli elo­ku­va-a­lal­le yllä­tys, sillä aiem­min hän oli kun­nos­tau­tu­nut kir­jai­li­ja­na ja no­vel­lis­ti­na, jo­ta kiin­nos­ti tek­no­lo­gian vai­ku­tus ih­mi­se­lon eri muo­toi­hin.

Mic­hael Crich­to­nin en­simmäi­nen oma oh­jaus oli elo­ku­va-a­lal­le yllä­tys, sillä aiem­min hän oli kun­nos­tau­tu­nut kir­jai­li­ja­na ja no­vel­lis­ti­na, jo­ta kiin­nos­ti tek­no­lo­gian vai­ku­tus ih­mi­se­lon eri muo­toi­hin.
Wes­tworl­din eli Tap­po­ko­neen al­ku­peräi­si­dea tu­li luul­ta­vas­ti Ray Brad­bu­ryn no­vel­lis­ta Sa­van­ni, jos­sa lap­set viettävät ai­kaan­sa kei­no­te­koi­ses­sa lei­jo­na-a­lueel­la, mikä joh­ti van­hem­mat ai­ka­moi­sen koh­ta­lon käpä­liin.
B­rad­bu­ry me­ni Phi­lip K. Dic­kin Bla­de Run­ne­rin ta­paan jo pi­demmäl­le, sillä Tap­po­ko­nees­sa pää­pai­no on vielä ro­bo­teis­sa. Nii­den uh­ka sentään oli tut­tu jo var­hai­sim­mis­ta tie­tei­se­lo­ku­vis­ta, 1950-lu­vul­la Isaac Asi­mo­vin ro­maa­neis­ta ja jo­pa Russ Man­nin­gin Mag­nus-sar­ja­ku­vis­ta al­kaen.
Hy­vin­voi­vien hu­vi­puis­to De­los sisältää kol­me miljöötä: vil­li län­si, ri­ta­riai­ka ja roo­ma­lai­nen hu­vit­te­lu. Kä­vijöil­le jär­jes­tetään räätälöi­tyjä ta­pah­tu­mia, joi­den vas­ta­poo­li­na toi­mi­vat ro­bo­tit, joi­ta ei he­vin ero­ta ai­dois­ta ih­mi­sistä.
Tie­de­mie­het ovat ih­meissään, kun jo­pa ro­bo­tit al­kaa omak­sua evo­luu­tio­mai­sia ja yh­teisöl­li­siä ke­hi­tys­tar­pei­ta. Ro­bo­tit me­nevät se­kai­sin.
Käytännössä ta­ri­na tois­tet­tiin pa­ri­kym­mentä vuot­ta myö­hem­min Ju­ras­sic Par­kis­sa, jo­ka pe­rus­tui Crich­to­nin ro­maa­niin.
Tap­po­ko­ne tun­tui ai­koi­naan hy­vin­kin te­hok­kaal­ta var­sin­kin sik­si, että ai­kan­sa pik­ku­po­jat leik­kivät vielä in­nok­kaas­ti länkkä­reitä. Tv-sar­jo­jen ja elo­ku­vien kul­ta-ai­ka oli vas­ta hii­pu­mas­sa 15 vuo­den huip­pu­kau­den jäl­keen. Te­ho ei ole to­sin pal­jon­kaan hei­ken­ty­nyt. Tämä on edel­leen eri­no­mais­ta ja ajat­te­le­mi­sen ai­het­ta an­ta­vaa viih­dettä.
Suo­ras­taan ne­rok­kaa­na voi pitää ideaa pu­kea Ch­ris La­ra­bee Adam­sin mus­tat cow­boy-vaat­teet uu­des­taan Yul Bryn­ne­rin pääl­le elo­ku­vas­ta 7 roh­kea­ta miestä (1960).

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää ja ääniraita kuulostaa paremmalta kuin koskaan. Ekstroissa 9 min. dokumentti, kohtuullisen katsottava ja vähintäänkin mielenkiintoinen 48 min. Beyond Westworld tv-sarjan pilotti ja traileri. Jenkkilevy. Pyörii myös eurooppalaisissa laitteissa. (PS)
21/08/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy