Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Post

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2018Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: Nodisk FilmKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 7332421064242

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nodisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hui­kea ker­to­mus vuo­den 1971 Was­hing­ton Pos­tis­ta, missä kon­ka­ri leh­ti­mies ja leh­den ko­ke­ma­ton omis­ta­ja pää­tyvät kes­kel­le Viet­na­min so­taa ja Yh­dys­val­to­jen hal­lin­toa kol­hi­vaa uu­tis­jut­tua.

Hui­kea ker­to­mus vuo­den 1971 Was­hing­ton Pos­tis­ta, missä kon­ka­ri leh­ti­mies (Tom Hanks) ja leh­den ko­ke­ma­ton omis­ta­ja (Me­ryl St­reep) pää­tyvät kes­kel­le Viet­na­min so­taa ja Yh­dys­val­to­jen hal­lin­toa kol­hi­vaa uu­tis­jut­tua. Pa­ri­val­ja­kon joh­dol­la leh­den toi­mit­ta­jat su­kel­ta­vat syväl­le Pen­ta­go­nis­ta vuo­det­tu­jen asia­kir­jo­jen perässä yrittäen sekä pitää Ni­xo­nin hal­lin­to re­hel­li­senä, että pe­rin­teikäs sa­no­ma­leh­ti­ta­lo hen­gissä — vaik­ka nämä ta­voit­teet pai­koin tun­tu­vat vas­tak­kai­sil­ta hank­keil­ta.
My­kistävän ko­meas­ti ker­rot­tu ta­ri­na on kou­kut­ta­va ja kos­ket­ta­va ta­ri­na, jo­ka ot­taa fo­kuk­sek­seen pait­si Wa­ter­ga­ten skaan­da­lia edeltä­neet ko­hu­ta­pah­tu­mat, ja nii­hin liit­tyvän sa­la­po­lii­si­työn, myös leh­den omis­ta­jan Kat­he­ri­ne Gra­ha­min ta­ri­nan. Gra­ham nou­si yllättäen per­heensä leh­den joh­toon kun tämän puo­li­so te­ki it­se­mur­han. Elo­ku­van ai­ka­na sym­bo­li­ses­ta kär­ki­ku­vas­ta selkä­ran­gal­li­sek­si joh­ta­jak­si nou­se­va Gra­ham on tässä yhtä pal­jon kes­kiössä kuin it­se asia­kir­jo­jen jäl­ji­tys, mut­ta draa­mal­li­nen sym­bioo­si on eleettömän toi­mi­va. Tom Hank­sin näyt­te­lemä pää­toi­mit­ta­ja Ben Brad­lee, on yhtä lail­la mer­kittävä ra­tas ko­neis­tos­sa ja oh­jaa­ja Spiel­ber­gin kä­sissä lois­ta­va apu­ri ja vas­ta­poo­li Gra­ha­mil­le.
Tyy­li­puh­das elo­ku­va on vii­mei­seen as­ti kieh­to­va to­si­ta­ri­na pe­rio­diaan vas­ten vir­heettömäs­ti ker­rot­tu­na. Elo­ku­van vii­mei­set ku­vat me­nevät oh­jaa­jal­le nyt tyy­pil­li­seen ta­paan hie­man yli, mut­ta pie­ni al­le­vii­vaus sal­lit­ta­koon kun ee­pos on muu­toin vir­heettömän ele­gant­ti ja kou­kut­ta­va.

Kuva, ääni & ekstrat

Komean elegantti kuva tasapainoilee hienosti 70-luvun ja nykypäivön välillä löytäen ilmeen, joka on korrekti periodille mutta myös iskevä nykypäivään. Kuvaus on myös muutoin ihailtavan vetreää ja virkeän hengittävää. Taidokas ääniraita nostaa musiikin kertaalleen melkein dialogin päälle, mutta tekee kaiken tietoisesti ja tyylikkäästi. Ekstroissa kolme kiinnostavaa koostetta elokuvan synnystä. (IJ)
21/08/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy