Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Revolverimies

The Shootist 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1976Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 86550EAN: 6416548530314

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

“­Mie­hen pitää osa­ta muu­ta­kin kuin am­pua”.

“­Mie­hen pitää osa­ta muu­ta­kin kuin am­pua”.
Don Sie­gel ja John Way­ne osa­si­vat, tehdä elo­ku­via. Re­vol­ve­ri­mies jäi John Way­nen vii­mei­sek­si elo­ku­vak­si. His­to­ria ha­kee ver­tais­taan, jos ky­seessä on al­le­go­ria näyt­te­lijän omas­ta elämästä. Ku­vaus­het­kellä hän oli 68 vuot­ta ja kuo­li kol­men vuo­den päästä syöpään roo­li­hah­mon­sa ta­paan. Tämä oli kui­ten­kin sat­tu­maa. Way­ne oli kel­listä­nyt edel­li­sen syöpänsä jo 1960-lu­vul­la.
Way­nen roo­li­hah­mo on J.B. Books, 58 vuo­den ja 30 kak­sin­tais­te­lun mies, jo­ka saa tietää kuo­le­van­sa syöpään muu­ta­mas­sa vii­kos­sa. Hän päättää, et­tei läh­de su­kat ja­las­sa.
Voin ku­vi­tel­la, mitä 1970-lu­vun en­si-il­lois­sa aja­tel­tiin, kun elo­ku­va al­koi mus­ta­val­koi­se­na. Orans­sit näyt­te­lijöi­den ni­met oli­si­vat to­ki vih­jan­neet mistä oli ky­se. Alus­sa nähdään ka­val­ka­di John Way­nen klas­sik­ko­koh­tauk­sis­ta ikään kuin ne ku­vai­si­vat Book­sin elämää. Ai­na­kin Pu­nai­nen vir­ta, Hon­do, El­do­rar­do ja Rio Bra­vo an­ta­vat osan­sa. Sit­ten siir­ryt­tiin vä­rei­hin.
Oh­jaa­ja Don Sie­gel ei liioi­tel­lut. Tätä yhtä roo­lia Way­ne ve­ti ko­ko uran­sa. Se riit­ti pal­joon.
Län­ne­ne­lo­ku­vien tär­keä tee­ma, si­vis­tyk­sen tu­lo ja kul­mi­naa­tio, viedään nyt ää­rim­mil­leen. Yk­si vas­tus­ta­jis­ta ajaa vuon­na 1901 au­toa, ja Car­son Ci­tyssä toi­mii he­vos­ten vetämä rai­tio­vau­nu. Vain yk­sinäi­nen re­vol­ve­ri­mies on jäl­jellä luun­kah­vais­ten col­tien­sa ja Dol­lar-he­vo­sen­sa seu­ras­sa.
Books sa­noo elä­neensä erä­maan op­pien mu­kaan: ei ketään lai­toin koh­del­len, kos­ke­mat­to­muu­ten­sa säi­lyttäen ja ko­ke­man­sa vää­ryy­det kor­ja­ten, toi­sil­ta saa­maa odot­taen. Tämä lie­nee kan­ta­nut he­delmää, sillä kaa­tu­nei­den vas­tus­ta­jien lisäk­si hän an­sait­see ve­te­raa­ni­toh­to­rin (Ja­mes Stewart), tal­lin­pitäjän (S­cat­man Crot­hers), ihai­li­jan (nuo­ri Ron Howard) ja les­ken (Lu­ren Ba­call) kiin­ty­myk­sen. Hau­tau­su­ra­koit­si­ja­kin (John Car­ra­di­ne) in­nos­tuu ura­kas­ta. Vas­tus­ta­jis­ta vain Ric­hard Boo­ne nou­see edel­lis­ten si­vuo­sien rin­nal­le, mikä on ku­vaa­vaa. Lo­pul­ta ystävät, eivät vi­hol­li­set, mer­kit­sevät.
O­man suo­lan­sa elo­ku­val­le an­taa mah­do­ton määrä län­nen pe­rin­ne­sa­non­to­ja. Niitä kan­nat­taa seu­ra­ta, sillä kääntäähän niitä ei pys­ty. Lääkä­ri on “­saw­bo­nes”, mikä tar­koit­ta­nee ki­rur­gia edel­leen­kin, mut­ta län­nessä se mer­kit­si sitä kir­jai­mel­li­ses­ti. Suu on “t­rap” ja niin edel­leen.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää kauniilta, luonnollisen väriseltä ja on todellinen ilonaihe. Ääniraita toistuu selkeänä. Ei ekstroja. (PS)
28/03/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy