Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Walk the Line – 3-disc DVD Collector’s Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.40
Ääniraita: Dolby Digital
DTS5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 201165EAN: 6438044106350

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Kei­no­te­koi­nen mu­siik­ki ja sen­ti­men­taa­li­suus ovat ame­rik­ka­lai­sen elo­ku­van kak­si suu­rin­ta syn­tiä.

Kei­no­te­koi­nen mu­siik­ki ja sen­ti­men­taa­li­suus ovat ame­rik­ka­lai­sen elo­ku­van kak­si suu­rin­ta syn­tiä. Sik­si on­kin hämmäs­tyttävä ko­ke­mus, kuin­ka John­ny Cas­hin elämä­ker­toi­hin pe­rus­tu­va Walk the Li­ne pys­tyy osaa­van oh­jaa­jan kans­sa toi­mi­maan juu­ri tun­ne­puo­lel­la ylittämättä tyy­littö­myy­den ra­jaa.
Joa­quin Phoe­nix te­kee hä­kel­lyttävän roo­lin Cas­hi­na, eikä Ree­se Wit­hers­poon­kaan ole huo­no Ju­ne Car­ter. Tee­ma on hie­man kli­sei­nen ku­va­tes­saan ystä­vyy­den tär­keyttä täh­tien elämässä, jo­ta var­jos­taa tur­han usein huo­no it­se­tun­to ja lap­se­na koet­tu ar­vot­to­muu­den tun­ne.
Kun elo­ku­van lop­pu­teks­tit ryt­mit­tyvät oi­kean John­ny Cas­hin ja Ju­ne Car­te­rin lau­la­maan bii­siin ”­Long Leg­ged Gui­tar Pic­kin’ Man”, on vai­kea välttää mo­lem­mat: kyy­ne­leet tai kylmät vä­reet selkä­piissä tu­le­vat var­mas­ti.
Cash ei jätä muu­ten­kaan rau­haan, sillä en­ti­nen ystävä sat­tuu soit­ta­maan kes­ken kai­ken ja muis­te­lee, kuin­ka ker­ran käyt­ti la­van taus­tap­ro­jek­to­ria taan­noi­sel­la Cas­hin Lah­den kei­kal­la hie­man väärään ai­kaan, mut­ta sentään oi­kean kap­pa­leen ai­ka­na. Cash oli tun­tu­nut val­ta­van pitkältä, hän ei ly­myil­lyt täh­den lail­la huo­nees­saan ja tar­jo­si val­ta­van ka­ris­man. Mo­ni täh­ti ku­tis­tuu hit­ti­nesä al­le, mut­ta Cash an­toi vielä enemmän. Yh­tymä­koh­dak­si nou­see vääjäämättä Ta­pio Rau­ta­vaa­ra.

Kuva, ääni & ekstrat

Elokuva ei häikäise visuaalisesti, mutta on tarkka ja virheetön. Musiikki on pääosassa ääniraidoilla, eikä tilatunnelmaa kovinkaan virtuoosimaisesti viritellä. Harvassa musiikkiaiheisessa elokuvassa on yhtä taidolla käytetty oikeiden näyttelijöiden ääntä, eikä ole tyydytty dubbaamaan alkuperäisiä studiolevytyksiä lavakuosiin. Kolmella levyllä ekstroissa kommenttiraita, 10 poistettua kohtausta kommentein, traileri, 8 pidennettyä musiikkikohtausta, 12+11+11+22 min. dokumentit ja kolme näyttelijöiden musiikkinäytettä. Lisäksi viisi kehystyskelpoista postikorttia ja 16-sivuinen triviavihko. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy