Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Blade Runner - The Director's Cut

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1982Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 2.27
Ääniraita: Dolby Surround
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
VET: 90210EAN: 2147483647

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Maail­man pa­ras scien­ce fic­tion -e­lo­ku­va, jo­ka pe­rus­tuu gen­ren suu­ren kir­jai­li­jan — Phi­lip K. Dic­kin — ly­hyehköön ro­maa­niin "Do And­roids Dream of Elect­ro­nic Sheep?". Vii­ti­sen­tois­ta vuot­ta sit­ten oh­jaa­jan leik­kaus (e­del­leen komp­ro­mis­si Scot­tin ja stu­dion vä­lillä) syrjäyt­ti van­han elo­ku­va­teat­te­ri­ver­sion, jos­sa Har­ri­son For­din ker­to­janää­ni kul­jet­ti juon­ta eteenpäin mus­tan elo­ku­van tyy­liin.
Ih­mi­syy­den yti­messä lii­ku­taan. Suu­ryh­tiö on ju­ma­la ja kei­noih­mi­set ju­ma­lan lap­sia. Kun pääand­roi­din vii­mei­nen käyttöpäivä lau­keaa, hän ar­mah­taa pää­hen­kilön. Sym­bo­liik­kaa jos missä.
E­lo­ku­van maail­maa ku­va­taan tar­kem­min BD:n ja vii­den le­vyn eri­kois­jul­kai­su-DVD:n ar­viois­sa.

Kuva

2001: DVD-opas kirjoitti: Special Editionille oli tilausta: kaikki versiot olisi mukava saada samaan pakettiin muhkeilla ekstroilla.

Ääni

Joskus toiveet toteutuvat. DC-versioon oli monta vuotta tyytyminen ennen kuin viiden levyn erikoisjulkaisu saatiin jouluksi 2007.

Ekstrat

Vanhassa levyssä olikin paljon puutteita. Levy tekee sivureunoihin mustat palkit, vaikka sen pitäisi olla anamorfinen. Ääni on vain Dolby Surround, joten kuusikanavainen uusi masterointi oli tarpeen. Levyllä ei ole mitään ekstroja, vaikka kyseessä on sentään kaikkien aikojen kuuluisin kulttielokuva. R1-versiossa oli mukana myös pan&scan-versio. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy